კალათა

სამკითხველო

ელექტრონული წიგნებით სარგებლობის ვადიანი სერვისი
აირჩიეთ და შეიძინეთ „სამკითხველოს“ თქვენთვის სასურველი პაკეტი:

ეკონომი

თვეში 3 წიგნი

მედიუმი

თვეში 5 წიგნი

პრემიუმი

თვეში 10 წიგნი