კალათა

დეტალურად

„საბრალონი“ ჰიუგოს უდიდესი და, შეიძლება ითქვას, უმთავრესი რომანია, რომლის შექმნასაც მწერალმა 20 წელზე მეტი მოანდომა. ტომი მეოთხე. გამოიცემა ოთხ ტომად.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • ნაწილი მეხუთე. ჟან ვალჟანი
 • წიგნი პირველი. ბრძოლა ოთხ კედელს შუა
  • თავი პირველი. სენტ-ანტუანის უბნის ქარიბდა და ტანპლის უბნის სცილა
  • თავი მეორე. ბაასით მაინც გაერთოს, ვინც უფსკრულში ჩავარდნილა
  • თავი მესამე. გამოდარება და მოქურუხება
  • თავი მეოთხე. ხუთით ნაკლები და ერთით მეტი
  • თავი მეხუთე. რა ჰორიზონტი იშლება ბარიკადის სიმაღლიდან
  • თავი მეექვსე. დაღვრემილი მარიუსი და სხარტადმთქმელი ჟავერი ახლა ისიც ვთქვათ, რა ფიქრებს გაეტაცა მარიუსი.
  • თავი მეშვიდე. მდგომარეობა მწვავდება
  • თავი მერვე. არტილერისტები არ ხუმრობენ
  • თავი მეცხრე. კარგი სროლა, რამაც თავისი გავლენა იქონია 1796 წ. დადგენილ სასჯელზე
  • თავი მეათე. განთიადი
  • თავი მეთერთმეტე. ტყვია, რომელიც მიზანს არ ასცდება და ადამიანს კი არ მოკლავს
  • თავი მეთორმეტე. წესიერების დამხმარე უწესობა
  • თავი მეცამეტე. სწრაფწარმავალი სინათლე
  • თავი მეთოთხმეტე. აქა სახლი ანჟოლრასის საყვარელისა
  • თავი მეთხუთმეტე. გავროში ბარიკადას წინ
  • თავი მეთექვსმეტე. როგორ გახდა ძმა მამად
  • თავი მეჩვიდმეტე. MORTUUS PATER FILIUM MORITURUM EXPECTAT
  • თავი მეთვრამეტე. ნადავლად ქცეული ქორი
  • თავი მეცხრამეტე. ჟან ვალჟანის შურისძიება
  • თავი მეოცე. მართალ არიან მკვდარნი და არც ცოცხალნი ტყუიან
  • თავი ოცდამეერთე. გმირები
  • თავი ოცდამეორე. ფეხდაფეხ
  • თავი ოცდამესამე. მშიერი ორესტე და მთვრალი პილადე
  • თავი ოცდამეოთხე. ტყვექმნილი
 • წიგნი მეორე. ნაწლავები ლევიათანისა
  • თავი პირველი. ზღვის მიერ გაღატაკებული მიწა
  • თავი მეორე. ძველი ისტორია ქვედაქალაქისა
  • თავი მესამე. ბრუნზო
  • თავი მეოთხე. უცნობი წვრილმანი
  • თავი მეხუთე. თანამედროვე პროგრესი
  • თავი მეექვსე. მომავალი პროგრესი
 • წიგნი მესამე. წუმპეა, მაგრამ სულით ძლეული
  • თავი პირველი. ნარცხის ორმო და შიგ ნანახი მოულოდნელობა
  • თავი მეორე. განმარტება
  • თავი მესამე. დევნილი
  • თავი მეოთხე. ისიც ეწევა თავის უღელს
  • თავი მეხუთე. ქვიშა ქალივით ცბიერია, რამდენადაც მიმზიდველია, იმდენად საშიში
  • თავი მეექვსე. FONTIS
  • თავი მეშვიდე. იმედის გაცრუება სამშვიდობოზე გასვლისას
  • თავი მერვე. მოგლეჯილი კალთა
  • თავი მეცხრე. მკვდარი ჰგონია მარიუსი ამ საქმის მცოდნეს
  • თავი მეათე. დაბრუნება უძღები შვილისა, სიცოცხლე რომ გაუფლანგავს
  • თავი მეთერთმეტე. შეურყეველის რყევა
  • თავი მეთორმეტე. წინაპარი
 • წიგნი მეოთხე. გზა აერია ჟავერს
 • წიგნი მეხუთე. პაპა და შვილიშვილი
  • თავი პირველი. დაავადებული წაბლი
  • თავი მეორე. სამოქალაქო ომის შემდეგ, სახლში აპირებს ომს მარიუსი
  • თავი მესამე. მარიუსი იერიშზე გადადის
  • თავი მეოთხე. ქალბატონი ჟილნორმანი საძრახისად აღარ სცნობს ბ. ფოშლევანის მიღებას, თუნდაც კიდევ ეჭიროს რამე ხელში
  • თავი მეხუთე. ტყეში დაჰფალით თქვენი ფული, სჯობია, ვიდრე ნოტარიუსს მიაბაროთ
  • თავი მეექვსე. ორი მოხუცი ცდილობს, ორივე თავისებურად, კოზეტის ბედნიერებას
  • თავი მეშვიდე. ზმანების ნაყოფის ჩარევა ბედნიერებაში
  • თავი მერვე. ორი კაცია, რომ ვეღარსად უპოვიათ
 • წიგნი მეექვსე. უძილო ღამე
  • თავი პირველი. 1833 წლის 16 თებერვალს
  • თავი მეორე. ისევ შეხვეული აქვს ხელი ჟან ვალჟანს
  • თავი მესამე. განუშორებელი
  • თავი მეოთხე. „IMMORTALE JECUR“
 • წიგნი მეშვიდე. უკანასკნელი წვეთი სიმწარისა
  • თავი პირველი. მეშვიდე წრე და მერვე ზეცა
  • თავი მეორე. წყვდიადი, რომელიც შესაძლებელია გამოცხადებას შეიცავდეს
 • წიგნი მერვე. დაღამება
  • თავი პირველი. ქვემო ოთახი
  • თავი მეორე. კიდევ უკან რამდენიმე ნაბიჯით
  • თავი მესამე. პლუმეს ქუჩის ბაღიც არ დავიწყებიათ
  • თავი მეოთხე. მიზიდვა და განზიდვა
 • წიგნი მეცხრე. სრული წყვდიადი და წმინდა განთიადი
  • თავი პირველი. შეიბრალეთ უბედურნი, შეიწყნარეთ ბედნიერნი
  • თავი მეორე. უკანასკნელი ბჟუტვა ნავთჩამწვარი ლამპრისა
  • თავი მესამე. კალამი ემძიმება ფოშლევანის ტვირთის ამწევს
  • თავი მეოთხე. ერთი ბოთლი მელანი, რომელიც მხოლოდ ათეთრებს
  • თავი მეხუთე. ღამე, რომლის უკან უკვე დღე ბრწყინავს
  • თავი მეექვსე. ბალახი ჰფარავს და წვიმა შლის
 • სქოლიო