კალათა

დეტალურად

„საბრალონი“ ჰიუგოს უდიდესი და, შეიძლება ითქვას, უმთავრესი რომანია, რომლის შექმნასაც მწერალმა 20 წელზე მეტი მოანდომა. ტომი პირველი. გამოიცემა ოთხ ტომად.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • ნაწილი პირველი. ფანტინი
 • წიგნი პირველი. კაცი მართალი
  • თავი პირველი. ბატონი მირიელი
  • თავი მეორე. ბატონი მირიელი მონსინიორი [8] ბიენვენიუ ხდება
  • თავი მესამე. კეთილ მოძღვარს მძიმე სამწყსო
  • თავი მეოთხე. სიტყვის მსგავსნი საქმენი
  • თავი მეხუთე. როგორ დიდხანს ხმარობდა მონსინიორ ბიენვენიუ ტანსაცმელს
  • თავი მეექვსე. ვინ ჰყავდა სახლის დარაჯად
  • თავი მეშვიდე. კრავატი
  • თავი მერვე. ფილოსოფია კარგი გადაკვრის შემდეგ
  • თავი მეცხრე. დის მიერ აღწერილი ძმა
  • თავი მეათე. ეპისკოპოსი უცნობ სინათლის წინაშე
  • თავი მეთერთმეტე. პატარა შეზღუდვა
  • თავი მეთორმეტე. ეპისკოპოს მირიელის განმარტოება
  • თავი მეცამეტე. რა სწამდა
  • თავი მეთოთხმეტე. რას ფიქრობდა
 • წიგნი მეორე. დაცემა
  • თავი პირველი. საღამო, მთელი დღის სიარულის შემდეგ
  • თავი მეორე. კეთილგონიერება სიბრძნეს აფრთხილებს
  • თავი მესამე. გმირობა ბრმა მორჩილებისა
  • თავი მეოთხე. როგორ აკეთებენ პონტარლიეში ყველს
  • თავი მეხუთე. მყუდროება
  • თავი მეექვსე. ჟან ვალჟანი
  • თავი მეშვიდე. იმედმიხდილი გული
  • თავი მერვე. ზღვა და წყვდიადი
  • თავი მეცხრე. კიდევ სიმწარე
  • თავი მეათე. ადამიანი იღვიძებს
  • თავი მეთერთმეტე. რა ჰქნა იმ ღამეს
  • თავი მეთორმეტე. ეპისკოპოსი მოქმედებს
  • თავი მეცამეტე. პატარა ჟერვე
 • წიგნი მესამე. 1817 წელს
  • თავი პირველი. 1817 წელი
  • თავი მეორე. ოთხი და ოთხი
  • თავი მესამე. ოთხი წყვილი
  • თავი მეოთხე. ისეთი მხიარულია ტოლომიესი, რომ ესპანურ სიმღერას მღერის
  • თავი მეხუთე. ბომბარდას დუქანში
  • თავი მეექვსე. შეყვარებულთა ტრფობა
  • თავი მეშვიდე. სიბრძნე ტოლომიესისა
  • თავი მერვე. ცხენის სიკვდილი
  • თავი მეცხრე. მხიარულების მხიარული დასასრული
 • წიგნი მეოთხე. ნდობა ხანდახან დაკარგვას უდრის
  • თავი პირველი. ორი დედის შეხვედრა
  • თავი მეორე. პირველი ესკიზი ორი საეჭვო ადამიანისა
  • თავი მესამე. ტოროლა
 • წიგნი მეხუთე. მთის ძირში მიმავალი გზა
  • თავი პირველი. ყალბი გიშერის წარმოების განვითარება
  • თავი მეორე. მადლენი
  • თავი მესამე. ბანკში შეტანილი ფული
  • თავი მეოთხე. ბატონი მადლენი მგლოვიარეა
  • თავი მეხუთე. რაღაც ნათელი ჰორიზონტზე.
  • თავი მეექვსე. ფოშლევანი
  • თავი მეშვიდე. ფოშლევანი მებაღედ ხდება პარიზში
  • თავი მერვე. ქალბატონი ვიქტორნიერი ოცდათხუთმეტ ფრანკს ხარჯავს ზნეობის დასაცავად
  • თავი მეცხრე. ქალბატონ ვიქტურნიენის გამარჯვება
  • თავი მეათე. შედეგი გამარჯვებისა
  • თავი მეთერთმეტე. CHRISTUS NOS LIBERAVIT
  • თავი მეთორმეტე. ბატონ ბამატაბუას დროსტარება.
  • თავი მეცამეტე. პოლიციური სამართალი
 • წიგნი მეექვსე. ჟავერი
  • თავი პირველი. მშვიდობის დასაწყისი
  • თავი მეორე. როგორ იქცა ჟანი შანად
 • წიგნი მეშვიდე. შანმატიეს საქმე
  • თავი პირველი. მოლოზანი სიმპლიცია
  • თავი მეორე. შორსმჭვრეტელობა სკოფლერისა
  • თავი მესამე. სულიერი ქარიშხალი
  • თავი მეოთხე. როგორ გამოიხატება ტანჯვა სიზმარში
  • თავი მეხუთე. გზის უბედობა
  • თავი მეექვსე. მოლოზან სიმპლიციას განცდა
  • თავი მეშვიდე. წასასვლელად ემზადება ახლადმისული მგზავრი
  • თავი მერვე. დიდებულის მიღება
  • თავი მეცხრე. ადგილი, სადაც ყალიბდება რწმენა
  • თავი მეათე. სრული უარყოფა
  • თავი მეთერთმეტე. შანმატიე უფრო და უფრო განცვიფრებაში მოდის
 • წიგნი მერვე. თავგანწირულის დაჯილდოება
  • თავი პირველი. რა სარკეში ხედავს ბ. მადლენი თავის თმას
  • თავი მეორე. ფანტინი ბედნიერია
  • თავი მესამე. კმაყოფილია ჟავერი
  • თავი მეოთხე. მთავრობა იცავს თავის უფლებას
  • თავი მეხუთე. შესაფერი საფლავი
 • ნაწილი მეორე
 • წიგნი პირველი. ვატერლოო
  • თავი პირველი. რას შეხვდება ნიველიდან მომავალი
  • თავი მეორე. ჰუგომონი
  • თავი მესამე. 1815 წლის 18 თიბათვე
  • თავი მეოთხე. А
  • თავი მეხუთე QUID OBSCURUM საერთოდ ბრძოლისა
  • თავი მეექვსე. ნაშუადღევის ოთხი საათის შემდეგ
  • თავი მეშვიდე. ნაპოლეონი კარგ გუნებაზეა
  • თავი მერვე. რაღაცას ჰკითხავს ლაკოსტას იმპერატორი
  • თავი მეცხრე. მოულოდნელობა
  • თავი მეათე. მონ-სენ-ჟანის ტაფობი
  • თავი მეთერთმეტე. ავი გზის მაჩვენებელი ნაპოლეონს, კარგისა ბიულოვს
  • თავი მეთორმეტე. გვარდია
  • თავი მეცამეტე. კატასტროფა
  • თავი მეთოთხმეტე. უკანასკნელი პასუხი
  • თავი მეთხუთმეტე. კამბრონი
  • თავი მეთექვსმეტე. QUOT LIBRAS IN DUCE?
  • თავი მეჩვიდმეტე. რა შეგვძინა ვატერლოომ?
  • თავი მეთვრამეტე. ღვთაებრივ უფლებათა აღდგენა
  • თავი მეცხრამეტე. ბრძოლის ველი ღამით
 • წიგნი მეორე. გემი „ორიონი“
  • თავი პირველი. 24601 იყო, ახლა 9430 არის
  • თავი მეორე. ერთი ლექსი თვით ეშმაკის მიერ თქმული
  • თავი მესამე. წინასწარ უნდა ყოფილიყო ჯაჭვი განზრახ დაზიანებული, რომ ასე ადვილად გამწყდარიყო
 • წიგნი მესამე. სულთმობრძავისთვის მიცემული აღთქმის შესრულება
  • თავი პირველი. წყლის საკითხი მონფერმეილში
  • თავი მეორე. ორი სრული სურათი
  • თავი მესამე. მუშტარს ღვინო, ცხენებს წყალი
  • თავი მეოთხე. დედოფალას გამოსვლა სცენაზე
  • თავი მეხუთე. გოგონა მარტოდმარტო
  • თავი მეექვსე. რომელიც, შეიძლება, ამტკიცებდეს ბულატრუელის გონიერებას
  • თავი მეშვიდე. კოზეტი და უცნობი ერთად ღამის წყვდიადში
  • თავი მერვე. არ არის სასიამოვნო მიღება ღარიბისა, რომელიც შეიძლება მდიდარი აღმოჩნდეს
  • თავი მეცხრე. ტენარდიეს ოინები
  • თავი მეათე. ვინც უკეთესს ეძებს, შეიძლება, უარესი იპოვოს
  • თავი მეთერთმეტე. № 9430 ამოვიდა და ეს ნომერი კოზეტს ერგო ლატარიაში
 • სქოლიო