კალათა

დეტალურად

ორგანიზაციული ცვლილებები (თებერვლის კრებული)

სინერჯი ჯგუფი

გამომცემლობა სინერჯი ჯგუფი

ბიზნესი

თვის რეიტინგული სტატიები და ინსაითიები, სინერჯი ჯგუფისგან სტატიები და ინსაითები მომზადებულია საკონსულტაციო კომპანია „სინერჯი ჯგუფის“ კონსულტანტების მიერ და ეფუძნება მათ მრავალწლიან გამოცდილებას და მსოფლიოს უახლეს მიგნებებს ამ სფეროში. ავტორთა ჯგუფი ამას ხანგრძლივი დროის განმავლობაში სწავლობდა და აანალიზებდა.
  • ყდა
  • თავფურცელი
  • ურთიერთდამოკიდებული სტრუქტურა და პროცესები
  • თავიდან გასაკეთებელი სტრუქტურა
  • როცა ახალი სტრუქტურული ერთეულის დამატებას გადავწყვეტთ
  • ანგარიშგების და შეფასების სისტემა – რატომ არის მნიშვნელოვანი და როგორი შეიძლება იყოს ის
  • როდესაც იდეები ქვევიდან არ მოდის
  • ორგანიზაციები და ადამიანები
  • მოტივაციის გაზრდა თუ დემოტივაციის შემცირება
  • როგორ ავამაღლოთ თანამშრომლების პროდუქტიულობა