კალათა

დეტალურად

 • პირველი თავი. საუბარი შელბის სასადილოში
 • მეორე თავი. ელიზა და ჯორჯი
 • მესამე თავი. ჯორჯი გაიქცა
 • მეოთხე თავი. ბიძია თომას ქოხში
 • მეხუთე თავი. ელიზა გარბის შელბის სახლიდან
 • მეექვსე თავი. მღელვარება შელბის ბინაზე ელიზას გაქცევის შემდეგ
 • მეშვიდე თავი. ჰელის უშედეგო დევნა
 • მერვე თავი. გულკეთილი ხალხი
 • მეცხრე თავი. ბიძია თომა ტოვებს თავის ქოხს
 • მეათე თავი. სასტუმროში
 • მეთერთმეტე თავი. შემთხვევა გემზე
 • მეთორმეტე თავი. შეხვედრა მშვიდობიან ოჯახში
 • მეცამეტე თავი. ევა და ბიძია თომა
 • მეთოთხმეტე თავი. სენ-კლერი და ოფელია
 • მეთხუთმეტე თავი. საკუთარ თავზე ლაპარაკი
 • მეთექვსმეტე თავი. ელიზასა და ჯორჯის გაქცევა კანადაში
 • მეჩვიდმეტე თავი. ბიძია თომა და მამიდა ოფელია შეუდგნენ თავიანთ საქმეს
 • მეთვრამეტე თავი. ტოპსი
 • მეცხრამეტე თავი. ხლოას სიხარული
 • მეოცე თავი. ევა
 • ოცდამეერთე თავი. ჰენრი
 • ოცდამეორე თავი. მამისა და შვილის საუბარი
 • ოცდამესამე თავი. ევას სიკვდილი
 • ოცდამეოთხე თავი. თავისუფლება ვერ მიიღო
 • ოცდამეხუთე თავი. შეუბრალებელი
 • ოცდამეექვსე თავი. მონათა სავაჭრო
 • ოცდამეშვიდე თავი. ისევ მონად
 • ოცდამერვე თავი. ახალი ბინა
 • ოცდამეცხრე თავი. სამუშაოზე მომხდარი ამბავი
 • ოცდამეათე თავი. თომას ავადმყოფობა
 • ოცდამეთერთმეტე თავი. კანადაში
 • ოცდამეთორმეტე თავი. მკვლელობის აცილება
 • ოცდამეცამეტე თავი. გაქცევა
 • ოცდამეთოთხმეტე თავი. ცემა
 • ოცდამეთხუთმეტე თავი. თომას სიკვდილი.
 • ოცდამეთექვსმეტე თავი. კასი და ემელინა
 • ოცდამეჩვიდმეტე თავი. ერთმანეთი ნახეს
 • ოცდამეთვრამეტე თავი. თავისუფლების მიმნიჭებელი