კალათა

დეტალურად

ძველი რომაელი ენციკლოპედისტისა და ბიოგრაფის გაიუს სვეტონიუს ტრანკვილუსის წიგნში აღწერილია თორმეტი კეისრის: იულიუსის, ავგუსტუსის, ტიბერიუსის, გაიუს კალიგულას, კლავდიუსის, ნერონის, გალბას, ვიტელიუსის, ვესპასიანეს, ტიტუსის, დომიციანეს ცხოვრება და მოღვაწეობა.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • მთარგმნელის წინათქმა
 • წიგნი პირველი - ღვთაებრივი იულიუსი
 • წიგნი მეორე - ღვთაებრივი ავგუსტუსი
 • წიგნი მესამე - ტიბერიუსი
 • წიგნი მეოთხე - გაიუს კალიგულა
 • წიგნი მეხუთე - ღვთაებრივი კლავდიუსი
 • წიგნი მეექვსე - ნერონი
 • წიგნი მეშვიდე - გალბა
 • ოტონი
 • ვიტელიუსი
 • წიგნი მერვე ღვთაებრივი ვესპასიანე
 • ღვთაებრივი ტიტუსი
 • დომიციანე
 • განმარტებები შენიშვნებისთვის
 • სქოლიო