კალათა

დეტალურად

ქართული ხალხური ზღაპრების კრებული.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • ჩიტი და მელია
 • გვრიტი
 • დათვი, მელა და მგელი
 • კატა და ვეფხვი
 • თხა და ვენახი
 • მეგობრობა
 • ზარმაცი კაცი
 • მელია და მწყერჩიტა
 • ნახევარწიწილა
 • ბაქია კურდღელი
 • დათვი, მგელი და მელა
 • ხელმწიფე და სკვინჩა
 • ნუ დაჰკარგავ ძველსა გზასა
 • დედა ღორი და მგელი
 • რწყილი და ჭიანჭველა
 • ძაღლების ენა
 • დათვი და მელია
 • სამმტევანა ჭაბუკი
 • მელიას ოინები
 • დათვი და მელა
 • ერთგული ხარები
 • ხელმწიფის შვილი და მისი მეზობლები
 • წიქარა
 • ნაცარქექია
 • დიაკვანი და ყვავი
 • ღვინის გაჩენა
 • ლამაზების ქვეყანა
 • ყმის სურვილი
 • ზღაპარი - გამოცანა
 • ჭკვიანი ხელმწიფე და ღარიბი კაცი
 • ძმობა
 • ხარბი ოქრომჭედელი
 • პურის მარცვალი
 • სამი ტყუილი
 • ქვის სეტყვა
 • ჭკუა და დოვლათი
 • მუჭანახევარი მარილი
 • ზარმაცი შვილი
 • ეშმაკის ლაგამი
 • ოქროსტარიანი ცული
 • ობოლი და ქოსატყუილა
 • სიმართლე
 • სამი გამოცანა
 • გლეხი, მოლა და ეშმაკი
 • ცეროდენა
 • ორი მეგობარი
 • მეცხვარე
 • მდიდარი და ღარიბი
 • არჩევანი
 • ბევრის მაძებარი ცოტასაც დაკარგავს
 • სამი ძმა და ქოსატყუილა
 • ალალი ორი შაური
 • ჭკუა მაქვს და ფული - არა
 • ორი ქოსატყუილა
 • სოლომონ ბრძენი და პატარა ბიჭი
 • მატყუარა ბატონი
 • ხარბი და ალალ-მართალი
 • უქნარა
 • ორი ქურდი
 • მამასახლისი და გლეხის ბიჭი
 • ქალის კაბა
 • შრომა და იღბალი
 • ხახუტა
 • მეფობას ხელობა ჯობია
 • ხელმწიფე და გლეხის ქალი
 • კომბლე
 • ამხანაგს ნუ უღალატებ
 • სამი სიბრძნე
 • ხუთკუნჭულა
 • მეჩონგურე
 • რა უფრო საკვირველია
 • ბედისწერის ძალა
 • შეშა-ქალა
 • სიკვდილი და ყაჩაღი
 • სამი და
 • ბედის მაძებარი
 • კაცის ძალა
 • ბედისწერა
 • უკვდავი კაცი
 • კოკროჭინა
 • ხელმწიფის დედა
 • ქალქვა
 • სიზმარა
 • მონადირის შვილი
 • მინდვრის ქალი
 • ცურმოჭრილი ირემი
 • საზღაური
 • კონკია
 • ასფურცელა
 • ქალთამზე