კალათა

დეტალურად

იმდენად შორს, რამდენადაც გაგვემიჯნა კაცობრიობის უხსოვარი წარსული, მას შემდეგ, რაც ჩვენს მშობლიურ პლანეტას დაეუფლა დრო, საწყისებთან ახლოს არსებული ბინდმა გადაფარა. თუმცა მანამდე, ადამიანური ცივილიზაციების ზეგანვითარებამ, მათმა ჰარმონიულმა თანწყობამ ზეციურ სამყაროსთან, გამოიწვია მეტად მნიშვნელოვანი და ზოგადსაკაცობრიო ბჭობა, რომელიც დედამიწის შუაგულიდან ზეციურ უსასრულობაში გატყორცნილ უკიდეგანო ბროლის ხიდზე გაიმართა. ამ ბჭობის და ზოგადად, ყოველივეს შესახებ, რაც ამ უძველემა წარსულმა თან გაიყოლა, ყველაზე კარგად მოგითხრობდათ ერთი პატარა და სიფრიფანა ზეციური არსება, სერიფანი გაბრი.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • ნაწილი I
  • საწყისებთან
  • „მზადება დღესასწაულისთვის“
  • მემკვიდრე ვარსკვლავები
  • ხილვა
  • ზეციური მფარველი, ოქრო-მტვერობის ველი
  • ორი სერიფანის საიდუმლო
  • სავანეს დამლანდავი ანგი
  • პაემანი
  • ანნა ჯეორჯანნა
  • ორი მფარველის ბუნება
  • სეზონების იდუმალება და არქივარიუმი
  • ორი ძალის დაპირისპირება - ქვესკნელის მბრძანებელი
  • ანაიას პრივილეგია
  • სიზმრების ხეივანი
  • სათუო დალანდი
  • სამკვიდროს აისი
  • ხიდს მიღმა
  • წრუწუნების სკოლა
  • ქვესკნელის ქვაბულებში დაგებული მახე
  • იდუმალი შეხვედრა სამალავში
  • დიადი სამკვიდრო
  • სიკვდილის ცოცხალი სტუმარი
  • იმედით გაბრწყინებული
  • დიდი, მეჭეჭებიანი გომბეშო
  • წარმატებული ნაბიჯი
  • ოთხი სეზონის მადლი - უკანასკნელი შემოწმება
  • ბრილიანტ-ცვარობის ველი
  • უსიამოვნო წარსულის დაბრუნება
  • ნიჭთა საცავი
  • ვიოლინოს გასაღები
  • საბედისწერო ბჭობა
  • სათუო დალანდის მცდელობა
  • სიკვდილის სამართალი
 • ნაწილი II
  • ლეო კონ ფორდი
  • სამკვიდროს საპყრობილე - გეენა
  • სამართლის აღსრულებისთვის
  • საიდუმლო შეხვედრა
  • გამოსყიდული დრო
  • უზენაესი სამართალი
  • აგონია
  • მოულოდნელი ტრაგედია
  • გზა უკანასკნელი
  • გზა პირველი
  • ბრძოლა წყვდიადის ველზე
  • ზმანება
  • პირველი კოცნა
  • ქვათ-ყვავილობის ველი
  • მზადება
  • შემდეგი, მხოლოდ შედეგი!
  • ნახევარფინალი
  • ვერდიქტი
  • გადამწყვეტი ბრძოლა წყვდიადის ველზე
  • შვიდქიმიანი ვარსკვლავები
  • დავიდის კურთხევა
  • აღსარება
  • რებეკას დაპატიმრება
  • აგარაკზე
  • ანაიასთან
  • მეორე საიდუმლო
  • ოთხი სიმბოლური ქვის მოპოვება
  • თავზარდამცემი სიახლე
  • ახალი განსაცდელი
  • ფინალი
  • დათარსულები
  • სამკვიდროს მოლოდინი
  • გამარჯვებული
  • ნანატრი შეხვედრა
  • ზეიმი ბერკეტს მიღმა
  • ბოროტების კრიზისი
  • ანნა ჯეორჯანნას „მიწიერ“ ოჯახთან დაბრუნება