კალათა

დეტალურად

ამირან სვიმონიშვილის ლექსების კრებული.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • * * * (მოვწყდი შენს კალთას, სინანული დამჩემდა მწარი)
 • * * * (ღამე თვალებში ჰპოვებს ტყუპისცალს)
 • * * * (მიწვდა ძახილი ცივი ზღვიდან იანვრის მთვარეს)
 • * * * (მზე იძირება მღვიმეწითელი)
 • * * * (ბავშვი ღიღინით შეიმოკლებს გზას, ძნელად სავალს)
 • * * * (ქვეყანა, ზღვიდან ამომსხლტარი ლურჯი ვეშაპი)
 • * * * (დიდ მწვანე ველზე გასრულდება შენი ნადიმი)
 • * * * (მკვდარი ფორმები შეაშრება ბაგეზე მთვარეს)
 • * * * (სხვა ძალას ამხელს გაფრენილი ცისკენ მტევანი)
 • * * * (და ვიდრე გივნე სიკვდილიდან სიბრძნის ჯავარი)
 • * * * (ვაშლის ყვავილებს ცეცხლით, მარილი)
 • * * * (მოდიხარ, ლომის რბილი ნაბიჯი)
 • * * * (შენი ბინაა ბრმა წერტილში ნაპოვნი სიტყვა)
 • * * * (ნაკვერჩხლიანი სიმღერაა მღვიძარი მეხრის)
 • * * * (შორი მთებიდან ქუხილი ისმის)
 • * * * (ირმის ნახტომი, მარტოობით დარწყულებული)
 • * * * (ალვა ამოსულა)
 • * * * (კოსმიურ ცეცხლში გახიზნულ ცხენებს)
 • * * * (ქვა, სანთლის ალი, ხბოთა ნასუნთქი)
 • * * * (პირველტკივილად დაესაზღვრე ყველა მსგავსებას)
 • იჩქერია
 • ისფაჰანი
 • სპარსული მინიატურა
 • სამი მაჯამა
 • * * * (შენ ისე მომწყდი, ვით პირველად ქარი სათავეს)
 • * * * (ელდა ეცემა გზისპირა ალვებს)
 • ამორძალი
 • * * * (იდარა, ზღვაზე გაიშალა მზემ ლურჯი სუფრა)
 • * * * (სულ სხვა სილბო და ძალა ახლავს სიზმრად შენს მოსვლას)
 • კასსელი, გერმანია
 • ნაბიჯი (ჯაკომეტი)
 • * * * (სენა. ბნელი გრუნტი)
 • Caporetto (Kobarit)
 • მესხეთი
 • მწყემსის სიმღერა
 • მინდიას დედის ტირილი
 • მიხა ხელაშვილს
 • ფიროსმანი
 • კატა
 • * * * (ცა დაიფერფლა მოლხენილი)
 • * * * (ვიღაც წავიდა)
 • აბეცეს
 • სერგო ბოკუჩავას
 • * * * (გზა წერტილების უსხეულო სიმყარეს დახსნის)
 • ჩემს მეგობრებს
 • ნინო ჩლაიძეს
 • * * * (გატყდა მზის შუბი, ლომის ჩრდილზე ია ჰფენია)
 • „თორმეტი“
 • ღვინის იგავი
 • * * * (თეთრ აბრეშუმში აიარე აშლილი ტევრი)
 • სქოლიო