კალათა

დეტალურად

ავტორი დოკუმენტურ წყაროებზე დაყრდნობით აღადგენს რეალურ სურათს ილიასა და მისი ეპოქის შესახებ, მაგრამ ეს წიგნი არ არის მხოლოდ წარსულზე... „თანამდევი სულის“ კითხვისას ბევრი სიახლე და მოულოდნელობა ელის მკითხველს. თუნდაც ილიას მკვლელობის დღემდე სრულიად უცნობი დოკუმენტების აღმოჩენა რად ღირს. ამ წიგნით ძირითადად ისარგებლებენ სტუდენტები, პედაგოგები, მეცნიერები, პოლიტიკოსები, თუმც ავტორს თხრობის ისეთი ფორმა აქვს შერჩეული, რომ მას სიამოვნებით წაიკითხავს მკითხველთა ფართო საზოგადოებაც.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • თავი პირველი. ილიას წუთისოფელი
  • 1900
  • 1901
  • 1902
  • 1903
  • 1904
  • 1905
  • 1906
  • 1907
 • თავი II. „მთაწმინდა გულში იხუტებს საშვილიშვილო სამარეს“
 • თავი III. ვინ იყო ილიას მკვლელობის შემკვეთი, ორგანიზატორი და რისთვის?
 • თავი IV. ილიას მეორედ მოკვლის მცდელობა
 • თავი V. მოჰკლა თუ არა ჟანდარმერიამ ილია?
 • თავი VI. ილიას მკვლელობის პარტიული დადგენილება
 • თავი VII. ვინ იყო იდუმალი „იმერელი“ ანუ ილიას უშუალო მკვლელთა მეთაური?
 • თავი VIII. დუშეთის მაზრის ყველაზე საშინელი და მოუხელთებელი ბოლშევიკ-ტერორისტი ანუ ბანდის მეთაური „იმერელი“
 • თავი IX. ილიას მკვლელობის პარტიული ორგანიზატორები
 • თავი X. ლენინ-სტალინის როლი ილიას მკვლელობაში
 • ბოლოთქმა
 • ნოდარ გრიგალაშვილის სხვა წიგნები