კალათა

დეტალურად

10 ინსაითი სტრატეგიის შესახებ 1

სინერჯი ჯგუფი

გამომცემლობა სინერჯი ჯგუფი

ბიზნესი

წიგნაკში მოცემული ინსაითები მომზადებულია საკონსულტაციო კომპანია „სინერჯი ჯგუფის“ კონსულტანტების მიერ, საქმიანობის სხვადასხვა სფეროებში მიღებულ მრავალწლიან გამოცდილებაზე დაყრდნობით. ინსაითები მიზნად ისახავს უმაღლესი და საშუალო რგოლის მენეჯერების, ასევე რიგითი თანამშრომლების დახმარებას მათი ყოველდღიური და გრძელვადიანი გადაწყვეტილებების ხარისხის ამაღლებაში.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • ყველაზე მნიშვნელოვანი შეხვედრა
 • მიზნის როლი
 • ძალადაკარგული ხედვა
 • „მოიშიკის“ გაკვეთილი
 • მეტი მოგება თუ კომპანიის ღირებულების გაზრდა
 • რეალობის აღქმის მნიშვნელობა
 • მისიის განცდა
 • იდეა თუ შესრულება
 • ზომიერი მოგება
 • გრძელვადიანი ბიზნეს სტრატეგია