კალათა

დეტალურად

ავტორი დოკუმენტურ წყაროებზე დაყრდნობით აღადგენს რეალურ სურათს ილიასა და მისი ეპოქის შესახებ, მაგრამ ეს წიგნი არ არის მხოლოდ წარსულზე... „თანამდევი სულის“ კითხვისას ბევრი სიახლე და მოულოდნელობა ელის მკითხველს. თუნდაც ილიას მკვლელობის დღემდე სრულიად უცნობი დოკუმენტების აღმოჩენა რად ღირს. ამ წიგნით ძირითადად ისარგებლებენ სტუდენტები, პედაგოგები, მეცნიერები, პოლიტიკოსები, თუმც ავტორს თხრობის ისეთი ფორმა აქვს შერჩეული, რომ მას სიამოვნებით წაიკითხავს მკითხველთა ფართო საზოგადოებაც.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • ნაცვლად პროლოგისა
 • 1837
 • 1838
 • 1839
 • 1840
 • 1841
 • 1842
 • 1843
 • 1844
 • 1845
 • 1846
 • 1847
 • 1848
 • 1849
 • 1850
 • 1851
 • 1852
 • 1853
 • 1854
 • 1855
 • 1856
 • 1857
 • 1858
 • 1859
 • 1860
 • 1861
 • 1862
 • 1863
 • 1864
 • 1865
 • 1866
 • 1867
 • 1868
 • 1869
 • 1870
 • 1871
 • 1872
 • 1873
 • 1874
 • 1875
 • 1876
 • 1877
 • 1878
 • 1879
 • 1880
 • 1881
 • 1882
 • 1883
 • 1884
 • 1885
 • 1886
 • 1887
 • 1888
 • 1889
 • 1890
 • 1891
 • 1892
 • 1893
 • 1894
 • 1895
 • 1896
 • 1897
 • 1898
 • 1899