კალათა

დეტალურად

ქართველი გენერალი გიორგი მაზნიაშვილი სხვადასხვა დროს იყო საქართველოს რესპუბლიკის შეიარაღებული ძალების უმაღლესი მთავარსარდალი, აფხაზეთის გენერალ-გუბერნატორი, ახალციხე-ახალქალაქის გენერალ-გუბერნატორი, თბილისის გენერალ-გუბერნატორი, წითელი ლაშქრის სარდალი თურქეთთან ომში. მისი მოგონებები გვაწვდის უტყუარ ფაქტებს 1917-1925 წლებში საქართველოში მიმდინარე ომების, საზავო მოლაპარაკებების, პოლიტიკური და სხვა მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ და ფასდაუდებელი დოკუმენტია მაშინდელი ისტორიული სინამდვილის დეტალების შესაცნობად და გასაანალიზებლად. 1937 წელს ბოლშევიკებმა გიორგი მაზნიაშვილი დააპატიმრეს და ყოველგვარი გასამართლების გარეშე დახვრიტეს.
  • ყდა
  • თავფურცელი
  • თავი I
  • თავი II
  • * * *
  • თავი III
  • თავი IV
  • თავი V
  • თავი VI
  • სქოლიო