კალათა

დეტალურად

დიდი რუსი მწერლის მიხაილ ბულგაკოვის რომანი, რომელსაც ავტორის შემოქმედებაში, და არა მარტო მის შემოქმედებაში, არამედ XX საუკუნის რუსულ ლიტერატურაში, ერთ-ერთი განსაკუთრებული და მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია. თარგმანი რუსულიდან გივი კიკილაშვილისა.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • თავი 1. უცნობს ნურასოდეს გაუბამ საუბარს
 • თავი 2. პილატე პონტოელი
 • თავი 3. მეშვიდე დამამტკიცებელი საბუთი
 • თავი 4. დევნა
 • თავი 5. ეს მოხდა გრიბოედოვში
 • თავი 6. შიზოფრენია, როგორც უკვე ითქვა
 • თავი 7. ნავსი ბინა
 • თავი 8. პროფესორისა და პოეტის ორთაბრძოლა
 • თავი 9. კოროვიევის ოინები
 • თავი 10. ცნობები იალტიდან
 • თავი 11. ივანის გაორება
 • თავი 12. შავი მაგია და მისი მხილება
 • თავი 13. გმირის გამოცხადება
 • თავი 14. დიდება მამალს!
 • თავი 15. ნიკანორ ივანოვიჩის სიზმარი
 • თავი 16. ძელზე გაკვრა
 • თავი 17. შფოთიანი დღე
 • თავი 18. უიღბლო სტუმრები
 • თავი 19. მარგარიტა
 • თავი 20. აზაზელოს მალამო
 • თავი 21. გაფრენა
 • თავი 22. სანთლის შუქზე
 • თავი 23. სატანის დიდი მეჯლისი
 • თავი 24. ოსტატის გამოხსნა
 • თავი 25. როგორ ცდილობდა პროკურატორი იუდა კირიათელის გადარჩენას
 • თავი 26. დაკრძალვა
 • თავი 27. №50 ბინის აღსასრული
 • თავი 28. კოროვიევისა და ბეჰემოთის უკანასკნელი თავგადასავალი
 • თავი 29. ოსტატისა და მარგარიტას ბედი გადაწყდა
 • თავი 30. დროა! დროა!
 • თავი 31. ვორობიოვოს ბორცვებზე
 • თავი 32. შენდობა და სამარადისო სამყოფელი
 • ეპილოგი
 • ბოლოსიტყვაობა
 • მთარგმნელისგან
 • სქოლიო