კალათა

დეტალურად

სერია „ადამიანები რომელთაც შეცვალეს მსოფლიო“. წიგნი მე-14. ვენეციელი ვაჭრისა და მოგზაურის მარკო პოლოს ბიოგრაფია.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • პროლოგი
  • თავი I
  • თავი II
  • თავი III
  • თავი IV
  • თავი V
  • თავი VI
  • თავი VII
  • თავი VIII
 • თავი პირველი. პატარა მარკო
 • თავი მეორე. მოგზაურობა
 • თავი მესამე. კატაი
 • თავი მეოთხე. სამშობლოში გამგზავრება
 • თავი მეხუთე. თავრიზიდან ვენეციამდე
 • თავი მეექვსე. ვენეცია
 • თავი მეშვიდე. გენუა
 • თავის მერვე. ისევ ვენეცია
 • ეპილოგი
  • I.როგორი ადამიანი იყო მარკო პოლო
  • II. მარკო პოლოს საფლავი
  • III. მესერი მარკოს ოჯახი
  • IV. „მილიონე“ და ამ მეტსახელის მნიშვნელობა
  • V. მარკო პოლოს ქონებრივი მდგომარეობა
  • VII. პირველი რეაქცია მარკო პოლოს წიგნზე და მისი შემდგომი ზეგავლენა გეოგრაფიაზე, კარტოგრაფიასა და სხვა მეცნიერებებზე
  • VIII. დასკვნა
 • სქოლიო