კალათა

დეტალურად

ვაჟა-ფშაველას ბიოგრაფია, დაწერილი ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორის, მეცნიერისა და მწერლის, გიგი ხორნაულის მიერ.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • კაცობრიობის სულიერი მოძღვარი
 • მშობლები
 • დაბადება
 • თელავი
 • თბილისი
 • გორი
 • ტოლათსოფელი
 • პეტერბურგი და კვლავ ჩარგალი
 • იურისტობაზე მეოცნებე
 • ოთარშენი. ცოლის შერთვა
 • დიდთონეთი
 • დაბოლოს მაინც ჩარგალი
 • ვაჟას ძმები
 • ვაჟა და მუზა
 • იმედას მხრიდან „ნათესავები“
 • „ივერიასთან“ დაუმძრახება
 • ძალად ლხინი
 • ვაჟა ჩუბინი და მონადირე
 • ტყისთვის ბრძოლა მეტყევეებთან
 • საქვეყნო გულისტკივილი
 • ვაჟა და არტისტობა?
 • კეკეს დაღუპვა. თამარი
 • ვაჟას შვილები
 • 1905 წლის რევოლუციის იმედი და უიმედობა
 • დაწუნებული ენა
 • ვაჟას ქომაგნი
 • ავადმყოფობა, იუბილე და აღსასრული
 • ვახტანგ კოტეტიშვილის მიერ წარმოთქმული სიტყვა ვაჟას ცხედართან.
 • ლექსიკონი