კალათა

დეტალურად

რაინერ მარია რილკეს თხზულებების ხუთტომეულის პირველ ტომში შესულია პოეტის ლექსები და წერილები ავტორის შესახებ.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • რაინერ მარია რილკე და საქართველო
 • ადრეული ლექსები
  • სიზმართმხილველი
  • * * * (როგორ მოვიდა, მოგეახლა სიყვარული მაინც თავიდან)
  • * * * (მას მუდამ ჰქონდა ცხოვრება მშვიდი)
  • * * * (შენ, ჩემო წმინდა მარტოობავ, უხვი ბაღი ხარ!)
  • * * * (სულია, განა, თქვენში მოჟღარუნე რომ არი)
  • * * * (ო, სადღაც, ალბათ, სასახლეებს აძევს თოვლივით)
  • * * * (ბაღნარო, ერთხელ შევძლებდე ნეტა)
  • * * * (უსმინე, განა არ ჩამოისმა)
  • * * * (გული მეტკინა, ფერწასული გნახე როდესაც)
  • * * * (პატარა ბიჭო, თვალები გაქვს ისეთი დიდი)
  • * * * (ო, როგორ მიყვარს ეს საწყალი, ჩუმი სიტყვები)
  • * * * (მე ვცხოვრობ ჩემთვის, სიცხადესა და სიზმარს შორის)
  • * * * (ო, გაინაბე სმენისა და განცვიფრებისთვის)
  • * * * (როცა ოდესმე ამ ცხოვრების ორომტრიალში)
  • * * * (თავს კვლავ რომ ვაგნებ, ის დრო დამდგარა)
  • საღამო
  • * * * (კაცთა სიტყვებისგან შიში და ძრწოლა)
  • თეთრი ბანოვანი
  • გვრინი კორნეტ ქრისტოფ რილკეს სიყვარულსა და სიკვდილზე
 • კრებულიდან „ჟამნი“
 • 1. ბერმონაზვნური ცხოვრების წიგნიდან
  • * * * (ვცხოვრობ და ცხოვრება ზეცისკენ წასული)
  • * * * (რომ დადგებოდეს წუთით სიწყნარე -ასე ნაზი და შეუცნობელი)
  • * * * (მე ახლა ვცხოვრობ, საუკუნე როცა ილევა)
  • * * * (რას იზამ, ღმერთო, მე როდესაც გარდავიცვლები)
  • * * * (შენ შეკვამლული და მოგუგუნე)
  • * * * (უპირველესი სიტყვა შენი: იყავნ ნათელი)
  • * * * (მოხვალ და მიხვალ. არც ირხევა თითქოს ჰაერი)
  • * * * (მრავალ ღვთისმეტყველს ბედად ერგო შენი სახელის)
  • * * * (შენ პოეტებმა მიმოგფანტეს, მიგანამცეცეს)
  • * * * (ვით ღამის დარაჯს, ვენახში რომ უდგას უბრალო)
  • * * * (ერთი საათი მოსწყდა დღის კიდეს)
  • * * * (და მაინც: ზოგჯერ მეჩვენება, რომ არნახული)
 • 2. პილიგრიმობის წიგნიდან
  • * * * (შენ არ გაკვირვებს ძალა ქარიშხლის)
  • * * * (თვალნი დამიშრიტე: მაინც დაგინახავ)
  • * * * (ვინც კი შენს ძებნაში თავის თავს გამოსცდა)
  • * * * (და ჩემი სული არის ქალი, შენი მხლებელი)
  • * * * (როცა სარკმლიდან მივარდება რამე საგანი)
  • * * * (სოფლის ბოლოში მარტოდმარტო სახლი დგას ერთი)
  • * * * (ზოგჯერ ვიღაცა ვახშმობისას სასმისს არ დაცლის)
  • * * *(შენ ხარ მერმისი, ცისკარი და დიდი აისი)
  • * * * (დღისით შენ ოდნავ ისმინები, თუმც შენი ლტოლვა)
  • * * * (აწ უკვე მწიფან მეწამული კოწახურები)
  • * * * (შიშველი ხელებით ჩავეშვი სიღრმეში ღამეთა)
 • 3. სიღატაკისა და სიკვდილის წიგნიდან
  • * * * (მე, ალბათ, ვგავარ უმძიმეს მთათა)
  • * * * (უფალო, ყველას საკუთარი მიეც სიკვდილი)
  • * * * (ჩვენა ვართ ჩენჩო და ფოთოლი. დიდი სიკვდილი)
  • * * * (უფალო, ჩვენ ვართ უფრო ღატაკნი)
  • * * * (ამ ბაღნარებში მეფეთ მეფენი ყურს მიუგდებდნენ)
  • * * * (შენ ხარ ღატაკი, უპოვარი, უბრალო ქვა ხარ)
  • * * * (ო, შენ, ვინც იცი და ეს ცოდნა უზარმაზარი)
  • * * * (მათ დააკვირდი: თითქოს დგანან ქარიან დღეში)
  • * * * (მათი ხელები ფაქიზია, როგორც ქალების)
  • * * * (მარად მდუმარი, უკოცნელი მათი ბაგენი)
  • * * * (სად არის იგი, ვინც უეცრად დროსა და დოვლათს)
  • * * * (ო, სად მინელდა უნათლესი? მას, ჭაბუკს მარად)
 • კრებულიდან „სურათთა წიგნი“
  • შესავალი
  • მთვარიანი ღამე
  • რაინდი
  • გოგონათა ნაღვლიანობა
  • ქანდაკების სიმღერა
  • სიგიჟე
  • შეყვარებული ქალი
  • საპატარძლო
  • სიჩუმე
  • მუსიკა
  • ანგელოზები
  • მფარველი ანგელოზი
  • ბავშვობა
  • ბიჭი
  • ადამიანები ღამით
  • მეზობელი
  • მარტოსული
  • ძრწოლა
  • ჩივილი
  • მარტოობა
  • შემოდგომის დღე
  • მოგონება
  • შემოდგომა
  • ღამის ნაპირზე
  • ლოცვა
  • წინსვლა
  • წინათგრძნობა
  • საღამო
  • სერიოზული წუთი
  • ხარება
  • განკითხვის დღე
  • * * * (და აგრე გავხდით მეოცნებე მუსიკოსები)
  • კოლონას მოდგმის კაცები
  • ხმები
  • შადრევანთა გამო
  • წიგნის კითხვისას
  • მჭვრეტელი
  • ბრმა ქალი
  • რეკვიემი
 • რილკეს შესახებლუდვინ ლანგენფელდი რაინერ მარია რილკე
 • შტეფან ცვაიგი რაინერ მარია რილკე სიტყვა წარმოთქმული ლონდონში. რილკეს გარდაცვალებიდან 10 წლისთავზე 1936 წელს
 • ანა ლუჩია ჯავოტო. ესპანეთი, როგორც გამოცხადება, ხილვა, შეუძლებლობა და დავალება: რილკეს გზა „დუინური ელეგიებისაკენ“
 • ბიოგრაფიის მაგიერ
 • კომენტარები
 • სქოლიო