კალათა

დეტალურად

„მუჰამადის ცხოვრება“ ისლამის ფუძემდებლის მუჰამადის (570-632) ქართულ ენაზე შედარებით სრული ბიოგრაფიის შექმნის პირველი მცდელობაა, რომელიც მკითხველს პოპულარულ ენაზე მოუთხრობს მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი რელიგიის წინასწარმეტყველის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის დეტალებს.წიგნი განკუთვნილია მკითხველთა ფართო წრისთვის.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • წინასიტყვაობა
 • I ნაწილი. მუჰამადი მექაში
  • მუჰამადის დაბადება
  • მექა ისლამამდელ ხანაში
  • მუჰამადის ბავშვობა და ყრმობა, ჰაშიმიანთა გვარი, მამა – აბდ ალ-ლაჰი, დედა – ამინა ბინთ ალ-ვაჰაბი, მეურვეები: პაპა – აბდ ალ-მუტალიბი, ბიძა – აბუ ტალიბი
  • პირველი მოგზაურობა შამში და ქრისტიანი ბერის წინასწარმეტყველება
  • ხადიჯაზე ქორწინება
  • ქააბას ტაძრის განახლება
  • სამოციქულო მისიის დასაწყისი
  • პირველი მუსლიმები; ხადიჯა – პირველი მუსლიმი ქალი, ალი იბნ აბი ტალიბი – პირველი მუსლიმი მამაკაცი; ისლამის არასაჯარო ქადაგების ხანა
  • ომარის გამუსლიმება
  • მექური არისტოკრატია და მისი რეაქცია მუჰამადის ქადაგებაზე
  • ე. წ. პირველი ჰიჯრა აბისინიის ქრისტიანულ სახელმწიფოში
  • ჰაშიმიანთა გვარის განკვეთა
  • აბუ ტალიბისა და ხადიჯას გარდაცვალება, ნიშნობა აიშაზე, სავდაზე ქორწინება
  • ურთიერთობა აბუ ლაჰაბთან. ტაიფში მოკავშირეთა ძიება
  • იასრიბი და მუჰამადის მოლაპარაკებანი ამ ქალაქის მცხოვრებლებთან. პირველი აკაბა, მუსყაბ იბნ უმაირი, მეორე აკაბა
  • მიყრაჯი
  • ჰიჯრა – მექიდან მედინაში გადასახლება
 • II ნაწილი. მუჰამადი მედინაში
  • მედინაში გატარებული პირველი საზოგადოებრივ-თეოკრატიული რეფორმები. მეჩეთის მშენებლობა. „დაძმობილების ინსტიტუტი“. აიშაზე ქორწინება
  • მედინელი მტრები: ებრაელები და თვალთმაქცები („მუნაფიკები“)
  • ბადრის ბრძოლა
  • მოწინააღმდეგეთა ალაგმვა
  • უჰუდის ბრძოლა
  • ბანუ ნადირის ტომის განდევნა
  • მუჰამადის ქორწინება ჰინდ უმ სალამასა და ზეინაბ ბინთ ხუზაიმაზე
  • ზათ არ-რუკაყის, დუმათ ალ-ჯანდალისა და ალ-ბადრ ას-სუღრას ღაზავათები
  • ზეინაბ ბინთ ჯაჰშთან ქორწინება
  • მუჰამადის ჰარემი
  • სანგრის ბრძოლა
  • მუჰამადის მცდელობანი მექის დასაბრუნებლად. ჰუდაიბიას ზავი
  • ხაიბარელ ებრაელთა დამორჩილება
  • სირიაში ლაშქრობა, მუთასთან ბრძოლა
  • ეპისტოლეები მაშინდელი მსოფლიოს ძლევამოსილი მმართველებისადმი
  • აბუ ბასირი და მისი რაზმი
  • ჰუდაიბიას ზავის დარღვევა. აბუ სუფიანის მედინაში ჩასვლა.
  • მექის დამორჩილება
  • ჰუნაინის ბრძოლა
  • თაბუქის ბრძოლა
  • გამოსათხოვარი ჰაჯი
  • ცრუწინასწარმეტყველნი – ალ-ასვადი და მუსაილიმა
  • სირიაში ლაშქრის გაგზავნა უსამა იბნ ზაიდის მეთაურობით
  • წინასწარმეტყველის გარდაცვალება
 • მუჰამადის ცხოვრების ძირითად მოვლენათა ქრონოლოგია
 • ძირითადი გამოყენებული ლიტერატურა და წყაროები:
 • SYNOPSIS
 • სქოლიო