კალათა

დეტალურად

მთის ფერდობზე მდგარი სამრეკლო მოუხმობს ადამიანებს. ესენი არიან საყმო და ეს არის ჯვარი, რომელიც უხმობს მას. აქ, სალოცავთან, დარბაზთან, დროშასთან ადასტურებს ის თავის ერთიანობას, თავის რწმენას და ერთგულებას უხილავი პატრონისადმი. ჯვარის წინაშე საყმო იხსენებს პირველ ჯვარჩვენებას, ჯვარის მკადრეთა საკვირველ განსაცდელთ და სასწაულებს, „სისხლის წვიმების“ დღეებს, ღვთის წყალობას და რისხვას — ანდრეზებს, რომელთაც მისი რელიგიური და საერო ყოფა ეფუძნება.
 • შესავალი
 • დაარსების ანდრეზები
 • კვრივი
 • კვრივის აღმოჩენა
 • ჯვარჩენა (იფანი კერიაში)
 • ჯვარჩენა კარატისწვერზე
 • ბეთლემი - ჯვართა სამშობლო
 • მფრინავი ჯვრები
 • მტრედი - ჯვარის ნიშანი
 • მტრედი - ეკლესიის მაშენებელი
 • ჯვარჩენა ტყვეობაში
 • ქაჯავეთის განძი
 • ხარი იწირება
 • საყმო
 • მთაწმინდა
 • საყმო და განძი
 • მკადრეს განსაცდელი
 • „ოქროს ღილი“
 • დავლათი
 • წოდებულნი და რჩეულნი
 • ჯვარის პატიმარნი
 • ბოსლიდან ჯვარამდე
 • დიდია ჩვენი ბატონი
 • ქადაგი ქალები
 • „სისხლის წვიმების დროები“
 • დევების მობრუნება
 • შეწირულნი
 • ლიტერატურა
 • სქოლიო