კალათა

დეტალურად

ახალი ქართული საბავშვო ზღაპრები, ილუსტირებული ნელი ოქროპირიძის მიერ.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • სამი მეგობარი
 • კეთილი ბობო
 • ვინ არის ერთგული მეგობარი
 • თავნება ლობია
 • ბოროტი ბაყბაყდევი
 • თუთას თავგადასავალი
 • ლოლას და ჭოლას ამბავი
 • გოჭუნა და გოჭუკი
 • ბუკას და ბუკუნას ამბავი
 • მუხლუხო კიას და ჭიანჭველა ხვიას ამბავი
 • ჯუჯა პომპო