კალათა

დეტალურად

გრიგოლ რობაქიძის ესეების კრებული „დემონი და მითოსი“ 1935 წელს გერმანულ ენაზე იენაში, დიდერიხის გამომცემლობაში დაიბეჭდა. ამ წიგნმა, ისევე როგორც 1932 წელს იენაშივე გამოცემულმა რომანმა „ჩაკლულმა სულმა“, ევროპაში აღიარება დაიმსახურა, საქართველოში კი მათი ავტორი „ხალხის მტრად“ შეირაცხა. ჩვენში ეს კრებული, ისევე როგორც რობაქიძის ყველა თხზულება, რამდენიმე ათწლეულის მანძილზე ტაბუდადებული იყო. „დემონისა და მითოსის“ დახვეწილ, მაღალმხატვრული ოსტატობით შექმნილ ესეებში ნათლად იკვეთება გრიგოლ რობაქიძის ფართო თვალსაწიერი, ერუდიცია, უმაღლესი ინტელექტი, თემებისა და ინტერესთა ფართო სპექტრი. კრებულში წარმოდგენილი თხზულებების ორიგინალური, ღრმა ფილოსოფიური ნააზრევი თანამედროვე მსოფლიოს პრობლემატიკასაც აქტიურად ეხმიანება. არაა გამორიცხული, რომ მათი ქართული ტექსტებიც თავის დროზე არსებობდა (ან დღესაც არსებობდეს). „დემონისა და მითოსის“ სრული ქართული თარგმანი პირველად ქვეყნდება.
  • ყდა
  • თავფურცელი
  • წინასიტყვა
  • ნეფერტიტის თავი
  • თაურშიში და მითოსი
  • სიცოცხლის განცდა დასავლეთსა და აღმოსავლეთში
  • სტალინი, ვითარცა არიმანული ძალმოსილება
  • გრეტა გარბო, ვითარცა ზმანება დღევანდელობისა