კალათა

დეტალურად

სოციალურ და პოლიტიკურ ტერმინთა ლექსიკონი-ცნობარი

სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი

გამომცემლობა ლოგოს პრესი

მეცნიერება

წიგნი წარმოადგენს სოციალური და პოლიტიკური ტერმინების ქართულ ენაზე განმარტებისა და სისტემატიზაციის პირველ მცდელობას. იგი მიზნად ისახავს ქართული ენის ნორმების მაქსიმალური დაცვით, ქართული სამეცნიერო ტერმინოლოგიის განვითარებას.
  • ყდა
  • თავფურცელი
  • წინათქმა
  • ლექსიკონის სტატიათა და ავტორთა ნუსხა