კალათა

დეტალურად

არისტოფანე ძველი ბერძნული კომედიის ყველაზე თვალსაჩინო წარმომადგენელია. როგორც პოლიტიკური კომედიის ავტორი, იგი ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მხატვრული წყაროა მსოფლიოში პირველი, ძველი ბერძნული დემოკრატიის არსის გასაგებად. მთარგმნელი, ლევან ბერძენიშვილი, არის კლასიკური ფილოლოგიის სპეციალისტი და არისტოფანეს ერთ-ერთი საუკეთესო მცოდნე საქართველოში. არისტოფანეს კომედიები სრულად პირველად ქვეყნდება ქართულ ენაზე.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • ლისისტრატე
  • მოქმედნი პირნი
  • პროლოგი
  • პირველი ეპისოდიონი
  • მეორე ეპისოდიონი
  • მესამე ეპისოდიონი
  • მეოთხე ეპისოდიონი
  • მეხუთე ეპისოდიონი
 • ქალები თესმოფორიების დღესასწაულზე
  • მოქმედნი პირნი
  • პროლოგი
  • პირველი ეპისოდიონი
  • მეორე ეპისოდიონი
  • მესამე ეპისოდიონი
 • სქოლიო