კალათა

დეტალურად

ბარონი დე ბაი ფრანგი მეცნიერი, არქეოლოგი და საზოგადო მოღვაწეა, რომელმაც XIX საუკუნის ბოლოსა და XX საუკუნის დასაწყისში რამდენჯერმე იმოგზაურა საქართველოში. სამეცნიერო მივლინების ანგარიშებს იგი მოხსენების სახით პარიზის გეოგრაფიულ საზოგადოებაში კითხულობდა, ხოლო შემდეგ მათ ცალკე წიგნების სახით გამოსცემდა. გამოცემაში შესულია მოგზაურის მიერ პარიზში სხვადასხვა დროს გამოქვეყნებული წიგნები: „საქართველოში“, „თბილისი“, „იმერეთში“ და „აფხაზეთში“. პირველად ქართულ ენაზე მკითხველს საშუალება აქვს გაეცნოს ბარონ დე ბაის სამეცნიერო მემკვიდრეობის მნიშვნელოვან ნაწილს საქართველოს შესახებ.
  • ყდა
  • თავფურცელი
  • შესავალი
  • საქართველოში
  • თბილისი. მოგონებანი მოგზაურობაზე
  • იმერეთში. მოგონება ერთ მივლინებაზე
  • აფხაზეთში
  • Baron De Bye’s Journey in Georgia (Summary)
  • Le voyage du Baron de Baye en Géorgie (Résumé)
  • სქოლიო