კალათა

დეტალურად

ჩემი მეოცე საუკუნე: წინა საუკუნის საქართველო მსოფლიო ისტორიისა და გეოპოლიტიკის კონტექსტში, ტომი II. წიგნის მთავარი მოქმედი პირი საქართველოა, მაგრამ მისი პოლიტიკური და სოციალური ისტორია, პოლიტიკური გეოგრაფია ნაჩვენებია მსოფლიო პროცესების კონტექსტში.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • შესავალი
 • ნაწილი I. საბჭოეთის სიმწიფის წლები
  • თავი I. დესტალინიზაცია
   • ბრძოლა ძალაუფლებისათვის
   • სტალინიზმი სტალინის შემდეგ
   • ხრუშჩოვის მოხსენების ექო მსოფლიოში
   • ხრუშჩოვის მოხსენების შედეგები საქართველოსათვის
   • სტალინი, რუსეთი, საქართველო და გორი
  • თავი II. კვაზირეფორმებისა და უძრაობის ეპოქები
   • საბჭოთა კავშირის პოლიტიკური მართვის სისტემა
   • ნომენკლატურა, უძრაობა და კორუფცია
   • საბჭოეთის საგარეო პოლიტიკის ნიუანსები
   • საბჭოეთის სოციალურ-ეკონომიკური სისტემის შესახებ
   • ეთნონაციონალური პროცესები საბჭოთა პერიოდში
   • პროპაგანდა მეოცე საუკუნის მეორე ნახევარში და შემდეგ
  • თავი III. XX საუკუნის მეორე ნახევრის საქართველო საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში
   • „ტკბილი მოგონება“და სინამდვილე
   • „პოლიტოლოგიური ანალიზის“ ერთი იმდროინდელი მაგალითი
   • საბჭოთა საქართველოს პოლიტიკური ისტორიისათვის: მჟავანაძის, შევარდნაძის, პატიაშვილის ეპოქები
   • „თურმე კომუნიზმში გვიცხოვრია!“
   • კულტურულ-ფსიქოლოგიური და სოციალურ-ეკონომიკური მემკვიდრეობა: შუქ-ჩრდილები
  • ნაწილი II. მსოფლიო ცივი ომის ეპოქაში
   • თავი IV. ცივი ომის არსისათვის
    • ტრუმენი, კენანი, ჩერჩილი ვერსუს სტალინი
    • სამხედრო ბლოკები
   • თავი V. ცხელი ომები ცივი ომის დროს
    • მეოცე საუკუნის ომების თავისებურებათა შესახებ
    • ომი კორეის ნახევარკუნძულზე
    • „ძველი იმპერიების“ უკანასკნელი გაბრძოლება: ცივი ომის პარადოქსი
    • „ცხელი ომი“ ვიეტნამში
    • 1973 წელი: ჩილეს ხუნტა, იომ-ქიფურის ომი, ნავთობის „ფასების რევოლუცია“ და სხვა
    • 1979 წელი: ისლამური რევოლუცია თეირანში, რუსული ტანკები ქაბულში და სხვა
    • ცივი ომის დასასრულისაკენ: რონალდ რეიგანი – ამერიკის პრეზიდენტი
   • თავი VI. ცვალებადი მსოფლიო
    • შეჯიბრება კოსმოსში
    • ევროპა გაერთიანებას იწყებს
    • სპორტი: პოლიტიკა და ბიზნესი
    • ხელოვნება და მოდა: ბიზნესი და პოლიტიკა
    • სამომხმარებლო საზოგადოება, საერთაშორისო ტურიზმი, ინტერნეტი
   • ნაწილი III. რუსული/საბჭოთა მოდელის კომუნისტური ექსპერიმენტის დასასრული (1985-1991)
    • თავი VII. საბჭოთა კავშირის უკანასკნელი ათწლეული   
     • გერონტოკრატია
     • პროგნოზები და რეალობა
    • თავი VIII. საბჭოთა კავშირის დაშლის მიზეზები
     • სოციალურ-ეკონომიკური ფაქტორები
     • საგარეო-პოლიტიკური ფაქტორები
     • შიდაპოლიტიკური და იდეოლოგიური ფაქტორები
     • სუბიექტური ფაქტორები და შემთხვევითობა
    • თავი IX. საბჭოთა კავშირის დაშლის პოლიტიკური გეოგრაფია
     • ბალტიური ერთსულოვნება, შუააზიური კონფორმიზმი, კავკასიური განხეთქილება
     • კავკასიური განხეთქილების მაგალითი: კონფლიქტი მთიანი ყარაბაღის გამო
    • ნაწილი IV. საქართველოს მეორე დამოუკიდებლობა
     • თავი X. გზა „მესამე ქართული რესპუბლიკისაკენ“
      • „რესპუბლიკების ნუმერაციის“ პრობლემა
      • პირველი არაკომუნისტური ხელისუფლება
     • თავი XI. „1991 წლის მიწურულის სოციოლოგიური დღიური“
      • ხალხი ქუჩაში (ხუთშაბათი, 26 დეკემბერი, საღამო)
      • გამსახურდიას მომხრეები (პარასკევი, 27 დეკემბერი)
      • გამსახურდიას მოწინააღმდეგეები (შაბათი, 28 დეკემბერი)
      • ბელადი და მასა (კვირა, 29 დეკემბერი)
      • მოვლენათა ქრონოლოგიისათვის (ორშაბათი, 30 დეკემბერი)
      • რა გველოდება წინ (სამშაბათი, 31 დეკემბერი)
      • მინაწერი: ოთხშაბათი, 18 მარტი, 1992 წ.
     • თავი XII. „სოციოლოგიური დღიური“ XXI საუკუნის გადასახედიდან
      • დიქტატურა? ფაშიზმი? რევოლუცია?
      • ფიქრები ქართული ნაციონალიზმის თავისებურებების შესახებ
     • თავი XIII. მეორე დამოუკიდებლობის არცთუ კარგი დასაწყისი
      • ხუნტის პოლიტიკა
      • როგორ იწყებოდა „გვიანი შევარდნაძის ეპოქა“?
      • ომი ჩრდილო-დასავლეთ საქართველოში
      • პირველი გასროლა
      • ბოლო გასროლა
     • თავი XIV. საქართველო 1990-იან წლებში
      • სოციალურ-ეკონომიკური ვითარება
      • შიდაპოლიტიკური ვითარება
     • ნაწილი V. გასული საუკუნის შეჯამება
      • თავი XV. საუკუნის ბოლო ათწლეულის პოლიტიკური გეოგრაფია
       • ცვლილებები მსოფლიო პოლიტიკურ რუკაზე და ეკონომიკურ-გეოგრაფიული ძვრები
       • საქართველოს ცვალებადი პოლიტიკურ-გეოგრაფიული მდებარეობა
       • ჩვენი სამეზობლო: რუსეთი
       • ჩვენი სამეზობლო: სომხეთი და აზერბაიჯანი
       • ძვრები ახლო აღმოსავლეთის პოლიტიკურ გეოგრაფიაში
       • უნიპოლარიზმის ტვირთი
      • თავი XVI. საქართველოს დემოგრაფიული საუკუნის შედეგები
       • ორიოდე გარეშე მაგალითი
       • ქართული მოსახლეობის დინამიკა
       • ქართული და არაქართული მოსახლეობა (პროცენტებსა და ათასებში) 1926-2002 წლების აღწერების მონაცემებით
       • მიგრაციები
       • ეთნიკური უმცირესობები
       • თბილისის სოციალური როლი
      • თავი XVII. ორი დამოუკიდებლობის შედარების ცდა
       • მსგავსება და სხვაობა
       • შესადარებელი დროითი მონაკვეთები
       • დამოუკიდებლობისწინა ვითარების შედარება
       • ეკონომიკური ვითარების შედარება
       • საგარეო-პოლიტიკური და გეოპოლიტიკური შედარება
       • შიდა პოლიტიკური და სოციალური ვითარების შედარება
      • თავი XVIII. რამდენიმე კითხვა ბოლოსიტყვის სახით
       • რა მომავალი ელის დემოკრატიას?
       • რას გაიხსენებს შთამომავლობა?
       • რა როლს ასრულებს კლიო?
      • გამოყენებული ლიტერატურის სია
      • სქოლიო