კალათა

დეტალურად

ეს წიგნი მეცნიერულ-პოპულარული დანიშნულებისაა და რამდენადაც შეიძლება, მარტივად, ფართო მკითხველისათვის მისაწვდომი ფორმით მოგვითხრობს ქართულ სახელებსა და გვარებზე.წიგნი მრავალმხრივ არის საინტერესო და პრაქტიკული საკითხების მოსაგვარებლადაც აუცილებელია. ერთ-ერთი ასეთი საკითხია სახელის დარქმევა ახალშობილისათვის. რა სახელი შევურჩიოთ ჩვილს და როგორი ფორმით უნდა შევიდეს იგი დოკუმენტებში? რომელი სახელია მოსაწონი და რომელი - არა? წარმოშობით სადაურია ესა თუ ის სახელი და რა მნიშვნელობას ატარებს იგი? საიდან წარმოდგა რომელიმე გვარი და რა დროიდან გვხვდება იგი? რომელ საზოგადოებრივ ფენას ეკუთვნიან ისტორიულად ამა თუ იმ გვარის წარმომადგენლები?სწორედ ასეთ საკითხებზე არის საუბარი წინამდებარე წიგნში.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • ავტორისაგან
 • რა გქვია შენ?
 • ვახტანგი და ელეფთერი
 • ქაიხოსრო და ქაქუცა
 • ქართული გვარები
 • სახელებისაგან წარმოქმნილი გვარები
 • დახასიათების შემცველი გვარები
 • ხელობისა და თანამდებობის აღმნიშვნელი გვარები
 • წარმომავლობისა და სადაურობის აღმნიშვნელი გვარები
 • სხვადასხვა საგნის სახელწოდებისაგან ნაწარმოები გვარები
 • გვარი და წოდება
 • გვარი და ეროვნება
 • ქართული სახელები
  • ვაჟის სახელები
  • ქალის სახელები
  • ბიბლიოგრაფია
   • ტექსტები
   • ლექსიკონები და ცნობარები
   • გამოკვლევები
  • სქოლიო