კალათა

დეტალურად

არისტოფანე ძველი ბერძნული კომედიის ყველაზე თვალსაჩინო წარმომადგენელია. როგორც პოლიტიკური კომედიის ავტორი, იგი ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მხატვრული წყაროა მსოფლიოში პირველი, ძველი ბერძნული დემოკრატიის არსის გასაგებად. მთარგმნელი, ლევან ბერძენიშვილი, არის კლასიკური ფილოლოგიის სპეციალისტი და არისტოფანეს ერთ-ერთი საუკეთესო მცოდნე საქართველოში. არისტოფანეს კომედიები სრულად პირველად ქვეყნდება ქართულ ენაზე.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • ძველი ატიკური კომედია და არისტოფანე
 • აქარნელები
  • მოქმედნი პირნი
  • პროლოგი
  • პირველი ეპისოდიონი
  • მეორე ეპისოდიონი
  • მესამე ეპისოდიონი
  • მეოთხე ეპისოდიონი
  • მეხუთე ეპისოდიონი
  • მეექვსე ეპისოდიონი
  • მეშვიდე ეპისოდიონი
  • მერვე ეპისოდიონი
  • მეცხრე ეპისოდიონი
  • მეათე ეპისოდიონი
 • მხედრები
  • მოქმედნი პირნი
  • პროლოგი
  • პირველი აგონი
   • პირველი ეპისოდიონი
   • მეორე ეპისოდიონი
   • მესამე ეპისოდიონი
  • მეორე აგონი
   • მეოთხე ეპისოდიონი
   • მეხუთე ეპისოდიონი
  • სქოლიო