კალათა

დეტალურად

ავტორი წინა საუკუნის საქართველოს მსოფლიო გეოპოლიტიკისა და ისტორიის კონტექსტში განიხილავს. წიგნი XX საუკუნის I ნახევრის ისეთი საინტერესო და მნიშვნელოვანი საკითხების შესახებ მოგვითხრობს, როგორებიცაა: პირველი და მეორე მსოფლიო ომები, მათი მიზეზები და შედეგები; რუსეთის რომანოვების, გერმანიის ჰოჰენცოლერნების, ავსტრია-უნგრეთის ჰაბსბურგების, თურქეთის ოსმანთა იმპერიების სახელების წაშლა მსოფლიოს პოლიტიკური რუკიდან და სხვა.
 • მადლობა და წინასწარი შენიშვნა
 • შესავალი
  • როდის იწყება XX საუკუნე?
  • თავდაპირველი მიზანი და საბოლოო შედეგი
  • წიგნის სტრუქტურა
 • ნაწილი I. „მაინც მშვიდობის“ ბოლო წლები
  • თავი I. საუკუნის დასაწყისის მსოფლიო
   • ახალი საუკუნის დამდეგი
   • ცვლილებები მსოფლიო პოლიტიკურ რუკაზე
   • სამეცნიერო-ტექნიკური განვითარება
  • თავი II. რუსეთის იმპერია საუკუნის დასაწყისში
   • რუსეთის ისტორიული გეოპოლიტიკა
   • რუსეთ-იაპონიის ომი
   • პოლიტიკური და ეკონომიკური რეფორმები
   • რუსეთის ინტელიგენცია და მისი როლი პოლიტიკაში
  • თავი III. სამხრეთ კავკასიის პოლიტიკური და სოციალური გეოგრაფია იმპერიის უკანასკნელ ათწლეულებში
   • ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული დაყოფა
   • მოსახლეობის ეთნიკური სტრუქტურა
   • თბილისის როლი საქართველოს ურბანიზაციაში
   • ეკონომიკური განვითარება და ეთნიკური კაპიტალი
   • ქართული ნაციონალური იდეა
   • სომხური ნაციონალური იდეა
   • Divide et impera!
  • თავი IV. ერთი რკინიგზელის ოჯახი საქართველოს სოციალურ-დემოგრაფიულ ფონზე
  • თავი V. გარდაუვალობის მოლოდინი?
 • ნაწილი II. დიდი ძვრების წლები: 1914-1921
  • თავი VI. „ბიძაჩემის არქივი“
  • თავი VII. პირველი მსოფლიო ომი
   • საერთაშორისო ვითარება მსოფლიო ომის წინ
   • მსოფლიო ომის დასაწყისი
   • ოსმალეთის იმპერია მსოფლიო ომში
   • მსოფლიო ომის დასასრული
  • თავი VIII. ომის შედეგები
   • ვინ იყო „ომის გამჩაღებელი“?
   • მსოფლიო ომის პოლიტიკურ-გეოგრაფიული შედეგები
   • „ბალფურის დეკლარაცია“
   • ომი და ტექნოლოგიური ძვრები
   • ომი, ევროპელები და კავკასია         
   • მსოფლიო ომი რომ არ მომხდარიყო...
  • თავი IX. სამხრეთ კავკასია 1918-1921 წლებში
   • ბრესტის ზავი და სამხრეთ კავკასია
   • პოლიტიკური პარტიები
   • პოლიტიკური განვითარება დამოუკიდებლობამდე
   • დამოუკიდებელი სახელმწიფოები სამხრეთ კავკასიაში
   • სახელმწიფო საზღვრების ჩამოყალიბების მცდელობა
   • ეთნოტერიტორიული კონფლიქტები
   • 1920 წლის რუსეთ-საქართველოს ხელშეკრულება
   • „სომხური საკითხის“ გეოპოლიტიკა
   • მენშევიკური მემკვიდრეობა ისტორიის სამსჯავროზე
  • თავი X. პირველი რესპუბლიკის დასასრულისათვის
 • ნაწილი III. ახალი ეპოქა: ომთაშორისი წლები
  • თავი XI. პერიოდის ძირითადი ნიშნები
   • თანამედროვე მსოფლიოს ფორმირების დასაწყისი
   • ბოლშევიკური რევოლუცია და მარქსიზმის რევიზია
   • ფაშიზმი, ნაციზმი, ტოტალიტარიზმი
  • თავი XII. „წითლები“ საქართველოში
   • სამოქალაქო ომის ბოლო აკორდები
   • გაქცევა ყირიმიდან
   • საქართველოს გასაბჭოება
   • „შემოვიდნენ წითლები, ატყდა დავიდარაბა“
   • პირველი წლები გასაბჭოების შემდეგ
  • თავი XIII. სამხრეთ კავკასიის პოლიტიკური გეოგრაფია გასაბჭოების შემდეგ
   • რეგიონის პოლიტიკურ-ადმინისტრაციული გამიჯვნა
   • სამხრეთ კავკასიის ავტონომიზაცია
   • ფედერალიზაცია, „ნაციონალ-უკლონიზმი“
  • თავი XIV. ლენინიზმ-სტალინიზმის ზეიმის ხანა
   • სახელმწიფოს მართვის ბოლშევიკური მეთოდები
   • საბჭოეთის სამი საყრდენი
   • ნეპ-ის უდღეური ხანა
   • ინდუსტრიალიზაცია და კოლექტივიზაცია
   • მასობრივი რეპრესიები
   • ეთნონაციონალური პროცესები
   • პოლიტიკური და კულტურული განვითარების პარადოქსები
   • ქალაქმშენებლობა
   • ლოზუნგები, სახელები, ზნეობა
   • სტალინიზმის შუალედური შეფასების ცდა
  • თავი XV. კავკასიის სამხრეთელი მეზობლები ომთაშორის ხანაში
   • ახალი თურქეთის მშენებლობა
   • სპარსეთიდან ირანისაკენ
  • თავი XVI. გზა მეორე მსოფლიო ომისაკენ
   • „ომი დამთავრდა, გეშინოდეთ მშვიდობისა!“
   • „ვერსალის სინდრომი“ და ნაციზმის აღზევება
  • ნაწილი IV. ცხელი ომები და შემდეგ: 1939-1953 წლები
   • თავი XVII. საუკუნის საკვანძო პერიოდი
   • თავი XVIII. მეორე მსოფლიო ომი: უვერტიურა და ფინალი
    • ახალი მსოფლიო ომის პრელუდია
    • მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტი
    • „ზამთრის ომი“, ბალტიისა და ბესარაბიის ანექსია
    • დიქტატორების სტრატეგიული გათვლები და დიპლომატიური ფანდები
    • გერმანიის დამარცხების მიზეზები
    • ამერიკის გამოსვლა იზოლაციონიზმიდან და იაპონიის დამარცხება
    • ჰუმანიტარული და დემოგრაფიული კატასტროფა ევროპაში
    • საქართველო მეორე მსოფლიო ომში
   • თავი XIX. პოლიტიკურ-გეოგრაფიული და გეოპოლიტიკური ცვლილებები ომისშემდგომ მსოფლიოში
    • სამხედრო დამნაშავენი განსასჯელთა სკამზე
    • პოლიტიკურ-გეოგრაფიული ცვლილებები 1940-იან წლებში
    • ომისშემდგომი გეოპოლიტიკური ძვრები და „ცივი ომი“
    • დანგრეული ეკონომიკის აღდგენის გზები
    • ბირთვული იარაღი, მსოფლიო პოლიტიკა და ქართველები
   • თავი XX. სამხრეთ კავკასია რეგიონული გეოპოლიტიკის კონტექსტში
    • ხალხთა დეპორტაცია
    • საბჭოთა-თურქული და საბჭოთა-ირანული ურთიერთობები
    • სამხრეთ კავკასიის ხალხების კრემლის გეოპოლიტიკაში ჩათრევის მცდელობა
   • თავი XXI. მეოცე საუკუნის მეორე ნახევრის დასაწყისისათვის
  • გამოყენებული ლიტერატურის სია
  • სქოლიო