კალათა

დეტალურად

ეს წიგნი მოგვითხრობს რომანებზე, ნოველებზე, მოთხრობებზე, მოგვითხრობს მათი ავტორების მხატვრულ ოსტატობაზე მხატვრული ტექსტებისა და მხატვრული შემოქმედების თავისებურებათა შესახებ.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • ავტორისაგან
 • კრიტიკის ხელოვნება
 • იდუმალი ბრძოლა
 • ჯემალ ქარჩხაძის ფრაზა
 • ოცი წლის შემდეგ
 • მწერალი, სტილი, მთარგმნელი
 • „შენც წახდი, მეც წამახდინე“
 • „შემდეგი აზრი სთქვას აქ წერტილმა“
 • პოეტური სასწაული
 • „რაღაც ნაცნობი, რაღაც თავისი“
 • პოეზია და მეცნიერება
 • რა ცხოვრობს ჩვენში?
 • „სარკის ნატეხების“ ფაუნა
 • ორი ფინალი
 • ლირიკული აპოკრიფი
 • რატომ ყარს ფული ზღვისპირა ქალაქში
 • ცხოვრებაწაგებული ქალები
 • „რეცა განცხრომით“, ანუ დამატებითი არგუმენტები უილიამ ბასკერვილელისთვის
 • ანტიგუგული
 • იგივე არაკია?
 • „მე ვწერ, მკითხველო, შენი იმედით!“
 • როგორ ვასწავლი სემიოტიკას ორ საათში
 • ქართული პოსტმოდერნიზმი
 • მუზის მოლოდინში