კალათა

დეტალურად

ამ დეტექტიურ ქარგაზე აგებულ რომანში ბევრი უცნაური, საშიში და სასაცილო ამბავი ხდება. რომანი ავტორისეული კარიკატურებითაა გაფორმებული.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • პირველი,
 • მეორე
 • მესამე
 • მეოთხე
 • მეხუთე
 • მეექვსე
 • მეშვიდე
 • მერვე
 • მეცხრე
 • მეათე
 • მეთერთმეტე
 • მეთორმეტე
 • მეცამეტე
 • მეთოთხმეტე
 • მეთხუთმეტე
 • მეთექვსმეტე
 • მეჩვიდმეტე
 • მეთვრამეტე
 • მეცხრამეტე
 • მეოცე
 • ოცდამეერთე
 • ოცდამეორე
 • ოცდამესამე
 • ოცდამეოთხე
 • ოცდამეხუთე
 • ოცდამეექვსე
 • ოცდამეშვიდე
 • ოცდამერვე
 • ოცდამეცხრე
 • ოცდამეათე
 • ოცდამეთერთმეტე