კალათა

დეტალურად

წიგნი ბესო ხვედელიძის ორ მცირე რომანს („თამრო“ და „უზარმაზარი ბაზარი“) აერთიანებს. მკითხველი ორივე რომანში შეხვდება ბევრისთვის ნაცნობ კოლორიტულ სახეებს, უკვე სადღაც მოყოლილ ამბებს, თუმცა სიზმრები და ხილვები, რომლებიც ამ ამბებს დაყვება თან, სრულიად რეალურ ისტორიებს დაუჯერებლობის ბურუსში ხვევს.
  • თამრო
  • უზარმაზარი ბაზარი