კალათა

დეტალურად

 • ყდა
 • თავფურცელი
 • მოქმედი პირები
 • მოქმედება პირველი
  • სურათი პირველი
 • მოქმედება მეორე
  • სურათი პირველი
  • სურათი მეორე
 • მოქმედება მესამე
  • სურათი პირველი
  • სურათი მეორე
 • მოქმედება მეოთხე
  • სურათი პირველი
  • სურათი მეორე
 • მოქმედება მეხუთე
  • სურათი პირველი
 • სქოლიო