კალათა

დეტალურად

 • ყდა
 • თავფურცელი
 • მოქმედი პირები
 • მოქმედება პირველი
  • სურათი პირველი
  • სურათი მეორე
  • სურათი მესამე
 • მოქმედება მეორე
  • სურათი პირველი
  • სურათი მეორე
  • სურათი მესამე
  • სურათი მეოთხე
  • სურათი მეხუთე
  • სურათი მეექვსე
  • სურათი მეშვიდე
  • სურათი მერვე
  • სურათი მეცხრე
 • მოქმედება მესამე
  • სურათი პირველი
  • სურათი მეორე
  • სურათი მესამე
  • სურათი მეოთხე
  • სურათი მეხუთე
 • მოქმედება მეოთხე
  • სურათი პირველი
  • სურათი მეორე
 • მოქმედება მეხუთე
  • სურათი პირველი
 • სქოლიო