კალათა

დეტალურად

მოგზაურობა საქართველოში

ჟან შარდენი

გამომცემლობა ლითერასი

მთარგმნელი ვასილ ბარნოვი

თარგმანი ფრანგულიდან

გამოჩენილი მოგზაურის ჟან შარდენის „მოგზაურობა“ წარმოადგენს უაღრესად საინტერესო თხზულებას ევროპულ მოგზაურთა ლიტერატურიდან და ერთ-ერთ მნიშვნელოვან წყაროს საქართველოს მე-17 საუკუნის ისტორიის შესასწავლად. შარდენის აღწერილობა უწინარეს ყოვლისა ყურადღებას იქცევს თავისი სისრულით და მკითხველს საშუალება აქვს ფართო წარმოდგენა იქონიოს მოგზაურის მიერ ნანახისა და გაგონილის შესახებ. ჟან შარდენის „მოგზაურობის“ არე ვრცელია: თავის აღწერის საგნად მოგზაურს გაუხდია როგორც ლევან დადიანის სამეგრელო, ისე იმერეთი და შაჰნავაზის დროინდელი ქართლი. მისი აღწერილობა იძლევა მე-17 საუკუნის საქართველოს დედაქალაქის ყველაზე უფრო სრულ სურათს. „მოგზაურობა“ ძვირფას ცნობებს შეიცავს შაჰნავაზისა, მისი სასახლისა და კათოლიკე მისიონერთა ორდენების შესახებ.
  • ყდა
  • თავფურცელი
  • შარდენი და მისი „მოგზაურობა საქართველოში“
  • მოგზაურობა საქართველოში
  • ტექსტისათვის
  • სქოლიო