კალათა

დეტალურად

„ქართული ლიტერატურის ისტორიის“ პირველი ტომი მოიცავს ძველ ქართულ სასულიერო მწერლობას.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • რედაქციისაგან
 • წინასიტყვაობა
 • შესავალი
  • 1. ძველი ქართული ლიტერატურის მნიშვნელობა და მისი შესწავლის მდგომარეობა
  • 2. ქართული ლიტერატურული ენა და დასაწყისი ქართული ლიტერატურისა
  • 3. პერიოდი ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორიისა
   • პირველი პერიოდი. ადრინდელი ფეოდალიზმის ხანა
   • მეორე პერიოდი. განვითარებული ან პატრონყმური ფეოდალიზმი
   • მესამე პერიოდი ფეოდალური მონარქიის დაცემის ხანა
   • მეოთხე პერიოდი. მოგვიანო ან ბატონყმური ფეოდალიზმი
  • 4. სწავლა-განათლებისა და ლიტერატურის ცენტრები ძველ საქართველოში
 • ნაწილი პირველი
  • 1. იაკობ ცურტაველი
  • 2. შიო მღვიმელი
  • 3. კირიონ კათოლიკოსი
  • 4. მარტვირი საბაწმიდელი
  • 5. გრიგოლ დიაკონი
  • 6. იოანე საბანისძე
  • 7. სეითი
  • 8. გრიგოლ ხანძთელი
  • 9. არსენ დიდი საფარელი
  • 10. დაჩი
  • 11. გიორგი მაწყვერელი და სტეფანე მტბევარი
  • 12. ბასილ ზარზმელი
  • 13. გიორგი მერჩული
  • 14. კათოლიკოსი არსენ II
  • 15. ბასილი საბაწმიდელი
  • 16. იოანე ზოსიმე
  • 17. გრიგოლ ოშკელი
  • 18. იოანე მინჩხი
  • 19. იოანე მტბევარი
  • 20. მიქელ მოდრეკილი
  • 21. ეზრა
  • 22. იოანე ქონქოზისძე
  • 23. კურდანაჲ
  • 24. ფილიპე
  • 25 - 26. სტეფანე სანანოჲსძე და დავით ტბელი
  • 27. იოანე ბოლნელი
  • 28. ექვთიმე მთაწმიდელი
   • I. ბიბლიოლოგია.
   • II. აპოკრიფები.
   • III. ეგზეტიკა.
   • IV. დოგმატიკა და პოლემიკა.
   • V. ასკეტიკა და მისტიკა.
   • VI. ჰომილეტიკა.
   • VII. აგიოგრაფია.
   • VIII. ლიტურგიკა.
   • IX. საეკლესიო სამართალი.
  • 29. გიორგი მთაწმიდელი
   • I. ბიბლიოლოგია.
   • II. აპოკრიფები.
   • III. ეგზეგეტიკა.
   • IV. დოგმატიკა.
   • V. ლიტურგიკა.
   • VI. ჰომილეტიკა.
   • VII. აგიოგრაფია.
   • VIII. საეკლესიო სამართალი.
  • 30. სტეფანე ათონელი
  • 31. ეზრა მთაწმიდელი
  • 32. ბასილი
  • 33. ზოსიმე
  • 34. ლეონტი მროველი
  • 35. თეოფილე ხუცესმონაზონი
   • I. აგიოგრაფია.
   • II. ჰომილეტიკა.
   • III. დოგმატიკა და პოლემიკა.
   • IV. ასკეტიკა.
   • V. ეგზეტიკა.
  • 36. პროკოპი მღვდელი
  • 37. გიორგი მცირე
  • 38. ეფრემ მცირე
   • I. ბიბლიოლოგია.
   • II. ეგზეტიკა.
   • III. დოგმატიკა.
   • IV. ასკეტიკა და მისტიკა.
   • V. აგიოგრაფია და ისტორია.
   • VI. ჰომილეტიკა.
   • VII. ეპისტოლენი.
   • VIII. ეპიტაფიები.
   • IX. ფილოსოფია.
   • X. სქოლიონი.
   • XI. ლიტურგიკა.
   • XII. იამბიკონი.
  • 39. ბასილ ვაჩესძე
  • 40. დავით აღმაშენებელი
  • 41. არსენ იყალთოელი
  • 42. იოანე პეტრიწი
  • 43. იეზეკიელი
  • 44. იოანე ტარიჭისძე
  • 45. არსენ ბერი
  • 46. დიმიტრი მეფე
  • 47. იოანე ჭიმჭიმელი
  • 48. ნიკოლოზ გულაბერისძე
  • 49. იოანე ანჩელი
  • 50. იოანე შავთელი
  • 51. არსენ ბულმაისიმისძე
  • 52. საბა სვინგელოზი
  • 53. აბუსერიძე ტბელი
  • 54. პეტრე გელათელი
  • 55. მაკარი მღვდელი
  • 56. ნიკოლოზ, ქართველთა
  • 57. ბაგრატ ბატონიშვილი
  • 58. კვიპრიანე სამთავნელი
  • 59. ნიკოლოზ რუსთველი
  • 60. გრიგოლ დოდორქელი
  • 61. მაკრინე მონაზონი
  • 62. ნიკოლოზ თბილელი
  • 63. რომანოზ მიტროპოლიტი.
  • 64. ბესარიონ ბარათაშვილი-ორბელიშვილი
  • 65. ტიმოთე გაბაშვილი
  • 66.ალექსი მესხიშვილი
  • 67 ფილიპე ყაითმაზაშვილი
  • 68. დოსითეოზ ჩერქეზიშვილი
  • 69.კათოლიკოსი ანტონი პირველი
   • I. ეგზეგეტიკა.
   • II.დოგმატიკა და პოლემიკა.
   • III. ლიტურიკა.
   • IV. ჰომილეტიკა.
   • V. ასკეტიკა.
   • VI. კანონიკა.
   • VII. აგიოგრაფია.
   • VIII. ისტორია.
   • IX. ლინგვისტიკა.
   • X. ფილოსოფია.
  • 70. იონა გედევანიშვილი
  • 71. გაიოზ რექტორი
  • 72. ამბროსი ნეკრესელი
  • 73. ანტონი ცაგარელ-ჭყონდიდელი
  • 74. იოანე ქსიფილინოს-პაპუწისშვილი
  • 75. გაბრიელ მცირე
  • 76. იოანე ხელაშვილი
 • ნაწილი მეორე
  • 1. ბიბლიოლოგია
  • 2. აპოკრიფები წარმოშობა
  • 3. ეგზეგეტიკა
  • 4. დოგმატიკა
  • 5. პოლემიკა
  • 6. აგიოგრაფია
  • 7. ასკეტიკა და მისტიკა
  • 8. ჰომილეტიკა
  • 9. კანონიკა
  • 10. ლიტურგიკა
  • 11. პოეზია
   • A. ლიტურგიკული პოეზია
   • B. სამოძღვრო-მოთხრობითი პოეზია
  • სქოლიო