კალათა

დეტალურად

„ცეცხლისწამკიდებელი“ მარადიულ თემას ეძღვნება – ადამიანი დევნილია პირველი ცოდვის შემდეგ, ცოდვას ცოდვა ასდევნებია და მარადი მდევარიც დინჯად და დაუღალავად სდევს, უკანასკნელ წამამდე. სწორედ ლტოლვა-დევნის ხაზს მიჰყვება მწერალი და უარს ამბობს ჩახლართულ სოციალურ კავშირებზე. თხრობა მძაფრია და სწრაფი ტემპით მიემართება კულმინაციისაკენ. მწერალი თავიდანვე ახერხებს გაურკვევლობასა და ბუნდოვანებაში გაჰხვიოს მკითხველი და ფერებიც შესაბამისი მოუძებნოს, რასაც ბოლომდე ჩაუმქრალად ინარჩუნებს.
  • გახდი ბესტსელერის ავტორი
  • წყურვილი ღვთისმაძიებლობისა
  • თავი პირველი. მისტიკურ სოფელში
  • თავი მეორე. მაღალი ადამიანები
  • თავი მესამე. ხანძარი
  • თავი მეოთხე. შიმშილი
  • თავი მეხუთე. მგლები
  • თავი მეექვსე. შობის ღამე მონასტერში
  • თავი მეშვიდე. ჩანჩქერი
  • თავი მერვე. შინ