კალათა

დეტალურად

როსტომ ჩხეიძე: ამ განზრახვას და მის წარმატებით აღსრულებას გაბედულება სჭირდებოდა – სწორედაც ახალგაზრდა კაცის გაბედულება და მიზანსწრაფვა, და ის ემოციურობა, რაც დოკუმენტურ ქრონიკად აწყობილ ამბავს სიცხოველესა და ექსპრესიას მიანიჭებდა, იმ სიღრმეს მოუძებნიდა, ასეთ საქვეყნო ეპიზოდებს რომ შეჰფერის. ვასილ კიკნაძე: ნიჭიერი და გულმართალი კაცის დაწერილია ეს დოკუმენტური პროზა. კარგად არის გააზრებული ეპოქის სიმართლე და თავისებურება.
  • ყდა
  • თავფურცელი
  • * * *
  • I. მადლცხებული მემკვიდრეობა
  • II. გრიგორიოპოლი
  • III. ოდა, ქვითკირი და სოფლის სახე
  • უკვდავება იმ აფორიზმისა (როსტომ ჩხეიძე)
  • ნიჭიც და პოზიციაც (ვასილ კიკნაძე)