კალათა

დეტალურად

ორსის სისტემაში ოცდაოთხი სამყაროს შესაყარზე მდებარეობს ორსის ორდენი, რომლის მთავარი ფუნქციაც ამ სამყაროებისთვის უნიკალური უნარების მქონე ნივთების დამზადებაა. ამ, ზოგჯერ ზებუნებრივი თვისებების მქონე, ნივთებმა წესით ადამიანთა ცხოვრება უნდა გაამარტივოს და გააუმჯობესოს, მაგრამ არის კი მზად ორსის სამყარო, ორდენის მიღწევები დანიშნულებისამებრ გამოიყენოს?! ვინ არის შედეგებზე პასუხისმგებელი: ნივთების დამკვეთი და მეპატრონე თუ მათი შემქმნელი?
  • ჩუმი ჰურაბი. ნაწილი პირველი
  • ცვლილებები. ნაწილი მეორე
  • სარკოფაგი. ნაწილი მესამე
  • წესები. ნაწილი მეოთხე
  • თეთრი კატა თეთრი თვალებით. ნაწილი მეხუთე
  • პასუხი. ნაწილი მეექვსე
  • ორსის ორდენი და სხვები. ნაწილი მეშვიდე