კალათა

დეტალურად

როგორია „ომის პროზა“, რომელსაც თანამედროვე ქართველი მწერლები დამოუკიდებელ საქართველოში ქმნიდნენ და ქმნიან? მარტივად თუ ვიტყვით, ბევრნაირი. ამ წიგნში 14 ავტორის ამდენივე მოთხრობაა შეკრებილი და ეს არის მხოლოდ ნაწილი მრავალგვარი რეაქციისა, რომელიც ბოლო 30 წლის განმავლობაში გადატანილმა მოვლენებმა გამოიწვია უახლეს ქართულ მწერლობაში.
 • 00
 • 1 (1)
 • 1 (2)
 • 1 (3)
 • 1 (4)
 • 1 (5)
 • 1 (6)
 • 2 (1)
 • 2 (2)
 • 2 (3)
 • 2 (4)
 • 3 (1)
 • 3 (2)
 • 3 (3)
 • 3 (4)
 • 4 (1)
 • 4 (2)
 • 4 (3)
 • 4 (4)
 • 4 (5)
 • 4 (6)
 • 4 (7)
 • 4 (8)
 • 4 (9)
 • 5 (1)
 • 5 (2)
 • 5 (3)
 • 5 (4)
 • 5 (5)
 • 5 (6)
 • 5 (7)
 • 5 (8)
 • 5 (9)
 • 5 (10)
 • 5 (11)
 • 5 (12)
 • 5 (13)
 • 5 (14)
 • 5 (15)
 • 6 (1)
 • 6 (2)
 • 7 (1)
 • 7 (2)
 • 8
 • 9 (1)
 • 9 (2)
 • 9 (3)
 • 9 (4)
 • 9 (5)
 • 9 (6)
 • 9 (7)
 • 9 (8)
 • 10 (1)
 • 10 (2)
 • 10 (3)
 • 10 (4)
 • 11 (1)
 • 11 (2)
 • 12 (1)
 • 12 (2)
 • 13 1 (1)
 • 13 1 (2)
 • 13 1 (3)
 • 13 1 (4)
 • 13 1 (5)
 • 13 2 (1)
 • 13 2 (2)
 • 13 2 (3)
 • 13 3 (1)
 • 13 3 (2)
 • 13 3 (3)
 • 13 3 (4)
 • 13 4 (1)
 • 13 4 (2)
 • 13 4 (3)
 • 13 4 (4)
 • 13 4 (5)
 • 13 4 (6)
 • 13 4 (7)
 • 13 4 (8)
 • 14