კალათა

დეტალურად

„მთვარის მოტაცება“ ასახავს კოლექტივიზაციის პერიოდს, ძველისა და ახლის ჭიდილს, ძველი სამყაროს კვდომას, ბოლშევიკურ-ჩეკისტური ძალების გამარჯვებას. გარდა იმისა, რომ რომანს არაჩვეულებრივი მხატვრული მხარე აქვს, იგი არსებული დროების ახალ ღირებულებებსა და წარსულის ხატების რღვევას ასახავს. საქართველოს ბედი, ეპოქის სულის გამოკვეთა იყო ადამიანთა სახეებად. ამიტომაც არის „მთვარის მოტაცება“ არა მხოლოდ დიდი წიგნი, არამედ სასტიკი სინამდვილის მართალი დოკუმენტიც! საოცარია, როგორ გაუძლო რომანმა პერიოდს, როცა კულტურა და ეროვნული თვითშეგნება საოცარი სისწრაფით ინგრეოდა.
 • 1-01 (1)
 • 1-01 (2)
 • 1-01 (3)
 • 1-01 (4)
 • 1-02 (1)
 • 1-02 (2)
 • 1-03
 • 1-04
 • 1-05 (1)
 • 1-05 (2)
 • 1-05 (3)
 • 1-05 (4)
 • 1-06
 • 1-07
 • 1-08 (1)
 • 1-08 (2)
 • 1-08 (3)
 • 1-09
 • 1-10 (1)
 • 1-10 (2)
 • 1-11 (1)
 • 1-11 (2)
 • 1-11 (3)
 • 1-12
 • 1-13 (1)
 • 1-13 (2)
 • 1-13 (3)
 • 1-14 (1)
 • 1-14 (2)
 • 1-15 (1)
 • 1-15 (2)
 • 1-16 (1)
 • 1-16 (2)
 • 1-17 (1)
 • 1-17 (2)
 • 1-17 (3)
 • 1-17 (4)
 • 1-18 (1)
 • 1-18 (2)
 • 1-18 (3)
 • 1-19 (1)
 • 1-19 (2)
 • 1-20 (1)
 • 1-20 (2)
 • 1-21 (1)
 • 1-21 (2)
 • 1-22
 • 2-01
 • 2-02
 • 2-03
 • 2-04 (1)
 • 2-04 (2)
 • 2-05
 • 2-06 (1)
 • 2-06 (2)
 • 2-07 (1)
 • 2-07 (2)
 • 2-07 (3)
 • 2-07 (4)
 • 2-07 (5)
 • 2-07 (6)
 • 2-08
 • 2-09 (1)
 • 2-09 (2)
 • 2-10 (1)
 • 2-10 (2)
 • 2-10 (3)
 • 2-11 (1)
 • 2-11 (2)
 • 2-12 (1)
 • 2-12 (2)
 • 2-12 (3)
 • 2-12 (4)
 • 2-12 (5)
 • 2-13
 • 2-14 (1)
 • 2-14 (2)
 • 2-15
 • 2-16
 • 2-17
 • 2-18 (1)
 • 2-18 (2)
 • 2-19 (1)
 • 2-19 (2)
 • 2-20
 • 2-21 (1)
 • 2-21 (2)
 • 2-22 (1)
 • 2-22 (2)
 • 2-23
 • 2-24 (1)
 • 2-24 (2)
 • 3-01 (1)
 • 3-01 (2)
 • 3-02
 • 3-03
 • 3-04
 • 3-05
 • 3-06 (1)
 • 3-06 (2)
 • 3-07 (1)
 • 3-07 (2)
 • 3-08
 • 3-09 (1)
 • 3-09 (2)
 • 3-10
 • 3-11
 • 3-12 (1)
 • 3-12 (2)
 • 3-12 (3)
 • 3-13
 • 3-14
 • 3-15 (1)
 • 3-15 (2)
 • 3-16 (1)
 • 3-16 (2)
 • 3-17 (1)
 • 3-17 (2)
 • 3-18
 • 3-19 (1)
 • 3-19 (2)
 • 3-19 (3)
 • 3-20
 • 3-21
 • 3-22
 • 3-23 (1)
 • 3-23 (2)
 • 3-24 (1)
 • 3-24 (2)
 • 3-25
 • 3-26
 • 3-27 (1)
 • 3-27 (2)
 • 3-28
 • 3-29
 • 3-30