კალათა

დეტალურად

 • მამიდა
 • ზღვის უკუქცევა
 • ხატია
 • ასე კი არაა საქმე
 • სამხედრო გაკვეთილი
 • დათიკო ბრიგადირი
 • ბეჟანა (1)
 • ბეჟანა (2)
 • რას გვეკითხება ამოცანა (1)
 • რას გვეკითხება ამოცანა (2)
 • ანატოლი
 • ბოლათი (1)
 • ბოლათი (2)
 • თოვლი
 • კუკურა
 • ბეგლარას წისქვილი (1)
 • ბეგლარას წისქვილი (2)
 • ცუცა
 • ტრიუმფალური შეტევა (1)
 • ტრიუმფალური შეტევა (2)
 • ასეთია ცხოვრება (1)
 • ასეთია ცხოვრება (2)
 • ასეთია ცხოვრება (3)
 • ასეთია ცხოვრება (4)
 • ზრდილობა
 • დანკე შონ!
 • ლანქრობა (1)
 • ლანქრობა (2)
 • მე გხედავთ, ხალხო!