კალათა

დეტალურად

წიგნში გაანალიზებულია ალიანსებისა და კოალიციების როლი და ადგილი მსოფლიო პოლიტიკაში, ნატო-ს ისტორია როგორც „ცივი ომის“, ასევე „ცივი ომის“ დასრულების შემდგომ პერიოდში. წარსული და თანამედროვე პერიოდის განხილვისას, ალიანსის ფარგლებში მიღებულ დოკუმენტებზე (ნატო-ს სტრატეგიული კონცეფციები, კვლევა გაფართოების შესახებ, პროგრამა „პარტნიორობა მშვიდობისათვის“) დაყრდნობით, ყურადღება გამახვილებულია ნატო-ს ძირითად პრიორიტეტებზე (ტრანსატლანტიკური ურთიერთობები, ნატო-ს „ღია კარის“ და გაფართოების პოლიტიკა, ტერორიზმის და მასობრივი განადგურების წინააღმდეგ ბრძოლა და ა.შ). ნაშრომში დიდი ყურადღება ეთმობა ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის გეოპოლიტიკურ პრიორიტეტებს, კერძოდ, ნატო-ს ფარგლებში არსებულ ტრანსატლანტიკურ ურთიერთობებს ამერიკელ და ევროპელ პარტნიორებს შორის, ნატო-ს ურთიერთობას რუსეთთან, ჩინეთთან, ალიანსის ინტერესებს შავი ზღვის და სამხრეთ კავკასიის რეგიონში, ასევე ახლო აღმოსავლეთსა და ცენტრალურ აზიაში. ასევე, მნიშვნელოვანი ადგილი დაეთმო ნატო-ს როლს მსოფლიოს სხვადასხვა რეგიონში კონფლიქტების (ბოსნია, კოსოვო, მაკედონია, ერაყი, ავღანეთი) დარეგულირების მიმართულებით. კვლევაში გაანალიზებულია ნატო-ს სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციასთან, მათ შორის გაეროსთან, ევროკავშირთან, ეუთოსთან და ა.შ. თანამშრომლობის პრიორიტეტები. მკითხველს საშუალება ეძლევა გაეცნოს ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის სამხედრო და სამოქალაქო სტრუქტურებს. დასკვნითი ნაწილი კი ნატო-საქართველოს ურთიერთობებს (ისტორია, სამხედრო და პოლიტიკური თანამშრომლობა, ნატო-ს ინტერესები საქართველოში, საქართველოს დაინტერესება ევრო-ატლანტიკური ინტეგრაციით) ეთმობა.
 • ავტორის შესახებ
 • შესავალი
 • ალიანსები და კოალიციები
 • თავი I. ნატო „ცივი ომის“ პერიოდში
  • ნატოს შექმნის ძირითადი მიზეზები
  • ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი XX საუკუნის 50-იან წლებში
  • ნატო XX საუკუნის 60-იან წლებში
  • ნატო XX საუკუნის 70-იან წლებში
  • ნატო XX საუკუნის 80-იან წლებში
  • ნატოს სტრატეგიული კონცეფციები „ცივი ომის“ პერიოდში
  • აშშ-ის, როგორც ნატოს წამყვანი სახელმწიფოს როლი ცივი ომის პერიოდში
  • აშშ-ის ურთიერთობა ნატოს დასავლეთ ევროპელ პარტნიორებთან ცივი ომის პერიოდში
  • აშშ-კანადის ურთიერთობები
  • აშშ-სსრკ-ის ურთიერთობა ცივი ომი პერიოდში
  • აშშ-ის ურთიერთობა კომუნისტურ ბლოკში შემავალ აღმოსავლეთ ევროპის სახელმწიფოებთან
  • ნატოს დასავლეთ ევროპელი მოკავშირეების როლი ცივი ომის პერიოდში
  • „ცივ ომში“ ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის გამარჯვების ძირითადი მიზეზები
 • თავი II. ნატო „ცივი ომის“ დასრულების შემდგომ პერიოდში
  • ომი სპარსეთის ყურეში
  • ნატოს საბჭოს შეხვედრა კოპენჰაგენში
  • ნატოს რომის სამიტი
  • ნატო, საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ
  • აღმოსავლეთ ევროპასა და ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებთან თანამშრომლობის ახალი ეტაპი
  • ნატო-ს მადრიდის სამიტი
  • მზადება ვაშინგტონის სამიტისათვის და ნატოს ახალი სტრატეგიული კონცეფციის შემუშავება
  • ნატოს ვაშინგტონის სამიტი
  • ნატოს ახალი გეოპოლიტიკური ამოცანები 11 სექტემბრის მოვლენების შემდეგ
  • ერაყის კრიზისი და ნატო
  • ნატოს პრაღის სამიტი და ალიანსის რეფორმირება
  • სტამბულის სამიტი
  • რიგის სამიტი
  • ნატოს მიერ „ცივი ომის“ დასრულების შემდგომ პერიოდში მიღებული ძირითადი დოკუმენტები და ინიციატივები
  • კვლევა გაფართოებაზე
  • ნატოს „გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა“
  • ნატოს პროგრამა „პარტნიორობა მშვიდობისათვის“
  • ევროატლანტიკური პარტნიორობის საბჭო (EAPC)
 • თავი III. ნატოს როლი მშვიდობის უზრუნველყოფის საქმეში
  • ბოსნია და ჰერცოგოვინა
  • ნატოს სამხედრო ოპერაციები კოსოვოში
  • ავღანეთი
 • თავი IV. ნატოს გეოპოლიტიკური პრიორიტეტები
  • ნატოს ამერიკული და ევროპული ხედვა
  • ნატო - რუსეთი
  • ნატო-უკრაინა
  • ნატოს ინტერესები შავი ზღვის რეგიონში
  • ნატოს გეოსტრატეგია კავკასიის რეგიონში
  • ნატოს ინტერესები ხმელთაშუა ზღვის რეგიონში
  • ახლო აღმოსავლეთი და სპარსეთის ყურე
  • ნატო და ცენტრალური აზია
  • ბალკანეთი და სამხრეთ-აღმოსავლეთი ევროპა
  • ნატოს ურთიერთობა შორეული აღმოსავლეთისა და წყნარი ოკეანის დემოკრატიული სამყაროს წარმომადგენლებთან (იაპონია, ავსტრალია, სამხრეთ კორეა, ახალი ზელანდია)
  • ჩინეთი-ნატო
  • ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი და ერაყი
  • ირანი და ნატო
  • ნატოს ურთიერთობა აფრიკასთან
  • ნატოს ურთიერთობა ლათინურ ამერიკასთან
  • ნატოს ენერგოუსაფრთხოების პრობლემები
 • თავი V. ნატოს პოლიტიკა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესი
  • ჩრდილოატლანტიკური საბჭო
  • სამხედრო დაგეგმვის კომიტეტი
  • ბირთვული დაგეგმვის ჯგუფი
  • ერთობლივი გადაწყვეტილებების მიღებისა და კონსენსუსის პოლიტიკა
  • კრიზისების დარეგულირება
  • თავდაცვითი ასპექტი
  • ბირთვული პოლიტიკა
  • ეკონომიკური სფერო
  • საზოგადოების ინფორმირება
 • თავი VI. ნატოს ძირითადი სამოქალაქო და სამხედრო სტრუქტურები
  • სამოქალაქო სტრუქტურები
  • ნატოს სამხედრო ორგანიზაცია და სტრუქტურები
  • ერთობლივი ფინანსირების რესურსები: ნატოს ბიუჯეტები და ფინანსური საქმიანობის მმართველობა
  • ნატოს საგანმანათლებლო დაწესებულებები
  • საპარლამენტო და არასამთავრობო ორგანიზაციები
 • თავი VII. ნატოს ფართო საქმიანობა
 • თავი VIII. ნატო-საქართველოს ურთიერთობების ძირითადი ასპექტები
  • ისტორია
  • საქართველოს მიერ ნატოში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით მიღებული ოფიციალური დოკუმენტები
  • საქართველო-ნატოს სამხედრო თანამშრომლობა
  • ინტენსიური დიალოგის პროცესი
  • საქართველოს მოსახლეობის მხარდაჭერა ნატოში ინტეგრაციის გზაზე
  • საფრთხეები საქართველოსთვის ნატოში ინტეგრაციის გზაზე
  • საქართველოს ნატოში ინტეგრაცია და კონფლიქტები
  • NATO-ს ინტერესები საქართველოს მიმართ
  • ალიანსის ინტერესები საქართველოს მონაწილეობით მოქმედ სატრანსპორტო და ენერგეტიკულ პროექტებთან დაკავშირებით
  • საქართველოს დაინტერესება ნატო-ში ინტეგრაციით
 • დასკვნა
 • გამოყენებული ლიტერატურის სია
 • შენიშვნები
 • დანართი: საქართველოს ნატო-ში ინტეგრაციის შესახებ საზოგადოების ინფორმირების სტრატეგია
  • შესავალი
  • მიზნები
  • საზოგადოების ინფორმირების სტრატეგიის განხორციელება
  • რესურსები
  • სტრატეგიის იმპლემენტაციის მონიტორინგი
  • საინფორმაციო ცნობა საქართველო-ნატო-ს ურთიერთობების შესახებ
  • სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
  • საქართველოს ვალდებულებები ნატოსთან ინდივიდუალური პარტნიორობის სამოქმედო გეგმის ფარგლებში 2004-2006
  • ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულება