კალათა

დეტალურად

ეს იყო ნათების, ხმებისა და სურნელების თამაში, გაბნეული კანფეტების მსგავს ტენტებში. მათთან ერთად კი ცეცხლის ალისებურად ანთებული სიცილი, რომელიც ტენტებს შორის მიმავალ გზას მოეფინებოდა. ყოველ კუთხეში იდუმალება იმალებოდა. შემაღლებულზე მდგარი კაცი პირიდან ცეცხლს უშვებდა, ჰაერში კი ზეთში შემწვარი ფუნთუშებისა და ბატიბუტის ტკბილი და მძიმე სურნელი ტრიალებდა, რომელიც თანდათან გულისამრევი ხდებოდა. სულ ბოლო ტენტის ქვეშ იჯდა გრძელწვერიანი კაცი და ის არ გვპირდებოდა სიმდიდრეს, უჩვეულო შესაძლებლობებს ან მომავლის განჭვრეტას. არა. ბოლო ტენტის ქვეშ მჯდომი კაცის დაპირება ეხებოდა იმ ერთადერთს, რაც პატარა ბიჭს ყველაზე მეტად სურდა. კონტროლს...
 • პროლოგი
 • პირველი თავი
 • მეორე თავი
 • მესამე თავი
 • მეოთხე თავი
 • მეხუთე თავი
 • მეექვსე თავი
 • მეშვიდე თავი
 • მერვე თავი
 • მეცხრე თავი
 • მეათე თავი
 • მეთერთმეტე თავი
 • მეთორმეტე თავი
 • მეცამეტე თავი
 • მეთოთხმეტე თავი
 • მეთხუთმეტე თავი
 • მეთექვსმეტე თავი
 • მეჩვიდმეტე თავი
 • მეთვრამეტე თავი
 • მეცხრამეტე თავი
 • მეოცე თავი
 • ოცდამეერთე თავი
 • ოცდამეორე თავი
 • ოცდამესამე თავი
 • ოცდამეოთხე თავი
 • ოცდამეხუთე თავი
 • ოცდამეექვსე თავი
 • ოცდამეშვიდე თავი
 • ოცდამერვე თავი
 • ოცდამეცხრე თავი
 • ოცდამეათე თავი
 • ოცდამეთერთმეტე თავი
 • ოცდამეთორმეტე თავი
 • ოცდამეცამეტე თავი
 • ოცდამეთოთხმეტე თავი
 • ოცდამეთხუთმეტე თავი
 • მოკლე ინფორმაცია ავტორზე