კალათა

დეტალურად

გაურკვეველი წარმოშობის ნესი ყველა კაცთან წვება, ვინც კი სიახლოვეს სთავაზობს, სანაცვლოდ კი ფულს არასოდეს იღებს. ეს პოსტმოდერნისტული ტექსტი ალუზიაა სახარებისეულ აპოკრიფულ სიუჟეტზე, იუდასა და მარიამ მაგდალინელის სიყვარულის შესახებ.
  • I ნაწილი
  • II ნაწილი