კალათა

დეტალურად

 • ყდა
 • თავფურცელი
 • კინოფილმ „მწვერვალთა დამპყრობნის“ შესახებ
 • „ჩვენი ეზო“
 • კინემატოგრაფისტის ჩივილი
 • კარგი ტრადიცია გრძელდება
 • უღიმღამო ფილმი
 • ბალეტი და კინო
 • „ერთი ცის ქვეშ“
 • სიცრუე სიცრუისა
 • თანამედროვე კინოხელოვნებისთვის
 • ორი „ელისო“
 • ქართული კინოს ახალგაზრდობა
 • „Чему смеетесь?“
 • „მე, ბებია, ილიკო და ილარიონი“
  • „თვალების მუსიკა“
  • დავიწყებული დიდი პლანი
  • „გაცილება“
  • ბოლოთქმა
 • კინემატოგრაფიული საკითხები
  • I. ფილმები
  • II. სცენარისტი და სცენარი
  • III. მსახიობი
 • არ სდებენ საძაბუნოთა
 • გარღვეული შეგნება
 • „ქართული ფილმი“ - 1974
 • რაც შეეხება „პასტორალს“
 • „პირველი მერცხლის“ ალეგორია
 • დაფანტული სულები
 • გზათა უკან წანწალი
 • იწამე გადარჩენა
 • უგზოობის გზა
 • ერთიანი ძალით
 • რესტავრაცია თუ რეკონსტრუქცია?
 • თენგიზ აბულაძის კინოტრილოგია
 • რამდენიმე სიტყვა ფილმზე „იყო და არა იყო რა...“
 • არკადი ხინთიბიძე
 • სქოლიო