კალათა

დეტალურად

მოთხრობა 2014 წელს დაიწერა და ბავშვთა უფლებათა კონვენციის 25-ე წელს მიეძღვნა. მოთხრობა მშობლებისა და მასწავლებლებისთვის შეიქმნა იმის განსჯისა და განხილვისთვის, თუ რა სჭირდებათ მოზარდებს ჩვენგან და რას ვაძლევთ მათ. და რადგან ეს თემა დღესაც მნიშვნელოვანია და დღესაც არ ვიცით როგორ ველაპარაკოთ, მით უფრო, როგორ მოვექცეთ მათ, საჭირო და აუცილებელიც კია კიდევ ერთხელ გამოქვეყნდეს დაინტერესებული მკითხველისათვის.
  • * * *