კალათა

დეტალურად

თარგმანში რომ არ დავიკარგოთ

აკაკი მუმლაძე

გამომცემლობა ივერიონი

შემეცნება

წიგნი გათვალისწინებულია ინგლისური ენისა და ლიტერატურის სპეციალობის ბაკალავრიატის საფეხურის სტუდენტებისთვის – როგორც დამხმარე სახელმძღვანელო თარგმნის თეორიასა და პრაქტიკაში. მხოლოდ არსებით და ფუნდამენტურ კატეგორიებამდე „დაწნეხილ-დაწურული“ ეს მოკლე კურსი გზამკვლევის მაგივრობას გაგიწევთ – გეზსა და მიმართულებას მოგცემთ, და უდავოდ დაგეხმარებათ თავად დასახოთ სწორი ორიენტირები. ამავდროულად, მართებულად დასმული აქცენტები მიგითითებთ და დაგაფიქრებთ თარგმანში უცილობლად გასათვალისწინებელ ნიუანსებსა და რეალიებზე. გისურვებთ წარმატებას სრულყოფილი თარგმანის დაუფლებისკენ მიმავალ ამ საინტერესო გზაზე!
 • ავტორისაგან
 • რეცენზია
 • თარგმნის თეორია და პრაქტიკა
  • შესავალი
  • თარგმანის მოკლე ისტორია
  • თარგმანთა სახეები
  • მხატვრული თარგმანი
  • თარგმნის ლინგვისტური საფუძვლები
   • 1. ფონეტიკურ-ორთოგრაფიული საფუძვლები
   • 2. ლექსიკური საფუძვლები
   • 3. თარგმნის გრამატიკული ასპექტი
  • სტილისტური ასპექტი თარგმანში
  • დასკვნა
  • ბიბლიოგრაფია
 • TIME AND TENSE
 • SUMMARY
 • რეზიუმე
 • РЕЗЮМЕ
 • Bibliography