კალათა

დეტალურად

1905 წლის თებერვალში მოსკოვში ტერორისტთა ჯგუფმა, რომელიც სოციალისტურ-რევოლუციურ პარტიას მიეკუთვნებოდა, ყუმბარა ესროლა დიდ თავად სერგეი ალექსანდროვიჩს, მეფის ბიძას. „მართალნის“ სიუჟეტს წარმოადგენს სწორედ ეს თავდასხმა და მისი წინმსწრები თუ შემდგომი განსაკუთრებული გარემოებები.
  • პირველი მოქმედება
  • მეორე მოქმედება
  • მესამე მოქმედება
  • მეოთხე მოქმედება
  • მეხუთე მოქმედება