კალათა

დეტალურად

პიესა, რომელსაც საფუძვლად უდევს ისტორიული ამბავი რომის იმპერატორ კალიგულას მმართველობის და ცხოვრების შესახებ.
 • მოქმედება პირველი
  • სურათი პირველი
  • სურათი მეორე
  • სურათი მესამე
  • სურათი მეოთხე
  • სურათი მეხუთე
  • სურათი მეექვსე
  • სურათი მეშვიდე
  • სურათი მერვე
  • სურათი მეცხრე
  • სურათი მეათე
  • სურათი მეთერთმეტე
 • მოქმედება მეორე
  • სურათი პირველი
  • სურათი მეორე
  • სურათი მესამე
  • სურათი მეოთხე
  • სურათი მეხუთე
  • სურათი მეექვსე
  • სურათი მეშვიდე
  • სურათი მერვე
  • სურათი მეცხრე
  • სურათი მეათე
  • სურათი მეთერთმეტე
  • სურათი მეთორმეტე
  • სურათი მეცამეტე
  • სურათი მეთოთხმეტე
 • მოქმედება მესამე
  • სურათი პირველი
  • სურათი მეორე
  • სურათი მესამე
  • სურათი მეოთხე
  • სურათი მეხუთე
  • სურათი მეექვსე
 • მოქმედება მეოთხე
  • სურათი პირველი
  • სურათი მეორე
  • სურათი მესამე
  • სურათი მეოთხე
  • სურათი მეხუთე
  • სურათი მეექვსე
  • სურათი მეშვიდე
  • სურათი მერვე
  • სურათი მეცხრე
  • სურათი მეათე
  • სურათი მეთერთმეტე
  • სურათი მეთორმეტე
  • სურათი მეცამეტე
  • სურათი მეთოთხმეტე