კალათა

დეტალურად

საარჩევნო კამპანიის პოლიტტექნოლოგიური ლექსიკონი

ზაზა ხურციძე

გამომცემლობა ლითერასი

საზოგადოება

საარჩევნო კამპანიის პოლიტტექნოლოგიური ლექსიკონში მოცემულია 769 ტერმინი. ლექსიკონი განკუთვნილია საარჩევნო პროცესში ჩართული ყველა მოქალაქისათვის (დეპუტატობის კანდიდატები, შტაბის თანამშრომლები, კომისიის წევრები, მეთვალყურეები, აგიტატორები, პოლიტიკური პარტიის აქტივისტები და ა. შ.). ასევე საინტერესო იქნება პოლიტოლოგიის, პოლიტიკური ურთიერთობების შემსწავლელი სტუდენტებისა და ზოგადად პოლიტიკით (არჩევნებით) დაინტერესებულ სხვა მოქალაქეთათვის. წიგნის წაკითხვის შემდეგ თქვენ დაგეუფლებათ გრძნობა, რომ უფრო ძლიერი გახდით და თქვენმა IQ-მ საგრძნობლად მოიმატა. ეს კი ისეთი ოპტიმისტური გრძნობაა, რომელიც აუცილებლად მოგიტანთ წარმატებებს თქვენ და თქვენს გუნდს საარჩევნო კამპანიაში. ნუ იჩქარებთ წაკითხვისას, ღრმად ჩასწვდით მოცემული ტერმინის შინაარსს, რადგანაც ის აუცილებლად შეგხვდებათ საარჩევნო კამპანიის მსვლელობისას თუ ყოველდღიურ ცხოვრებაში.
 • წინათქმა
 • - ა -
 • - ბ -
 • - გ -
 • - დ -
 • - ე -
 • - ვ -
 • - ზ -
 • - თ -
 • - ი -
 • - კ -
 • - ლ -
 • - მ -
 • - ნ -
 • - ო -
 • - პ -
 • - ჟ -
 • - რ -
 • - ს -
 • - ტ -
 • - უ -
 • - ფ -
 • - ქ -
 • - ღ -
 • - შ -
 • - ჰ -
 • პოლიტიკური ლოზუნგი (სლოგანი, დევიზი)
 • უცხო გამოთქმები და სიტყვები
 • ცნობილი ადამიანების გამონათქვამები
 • ხატოვანი, ფიგურალური გამოთქმები
 • მერფის კანონები
 • პოლიტიკური იუმორი
 • საარჩევნო შტაბის სტრუქტურა
 • არაძალადობრივი მოქმედების მეთოდები
 • პიკეტირების ორგანიზაციის ტექნოლოგია
 • „კარ და კარის“ საარჩევნო კამპანია
 • ლექსიკონის წყაროები